další
předchozí
položky

Press Release

Evropa potřebuje směřovat dopravní politiku správným směrem

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 26.03.2009 Poslední změna 03.06.2016
Doprava se nadále neúměrně podílí na emisích skleníkových plynů, špatné kvalitě ovzduší a hluku v Evropě. Také jsou v dopravě stále využívány nejméně efektivní způsoby přepravy osob a zboží.

Víme, že existují technologie, které dokáží eliminovat dopady odvětví dopravy na životní prostředí Evropy. Mnoho vozidel, která opouštějí výrobní linky, mají různé vlastnosti a parametry, jen nejsou ekologická. Odvětví nákladní dopravy nadále upřednostňuje nejméně efektivní způsoby přepravy a železniční systém v celé EU není stále jednotný.

Profesorka Jacqueline McGladeovou, výkonnou ředitelkou agentury EEA

Tato zjištění jsou uvedena ve zprávě "Transport at a crossroads" (Doprava na křižovatce), zveřejněné dnes v Evropském parlamentu v Bruselu profesorkou Jacqueline McGladeovou, výkonnou ředitelkou agentury EEA. "Víme, že existují technologie, které dokáží eliminovat dopady odvětví dopravy na životní prostředí Evropy. Mnoho vozidel, která opouštějí výrobní linky, mají různé vlastnosti a parametry, jen nejsou ekologická. Odvětví nákladní dopravy nadále upřednostňuje nejméně efektivní způsoby přepravy a železniční systém v celé EU není stále jednotný." 

"V době, kdy je třeba řešit hospodářské problémy a problémy životního prostředí udržitelným a ekologickým způsobem, se trendy v dopravě ubírají špatným směrem a nadále se budou podílet na znečištění ovzduší, zvyšování emisí skleníkových plynů a mnoha dalších negativních dopadech na životní prostředí," říká profesorka McGladeová.

  • V letech 1990 až 2006 se emise skleníkových plynů zvýšily o 26 % (180 milionů tun), bez zahrnutí mezinárodní letecké a námořní dopravy (EU15). To představuje vyšší nárůst než národní emise v roce 2006 v Belgii (132 milionů tun) nebo v Rumunsku (157 milionů tun). [1]
  • V letech 1996 až 2006 vzrostl celkový objem nákladní dopravy (měřeno v t/km) v členských státech EU o 35 % (650 milionů t/km), což je mnohem více než celkový objem nákladní dopravy Německa. Železniční nákladní doprava a vnitrozemské vodní cesty zaznamenaly pokles podílu na trhu.
  • V letech 1995 až 2006 vzrostla míra vlastnictví automobilů v EU27 o 22 % (52 milionů automobilů). To představuje zvýšení odpovídající celkovému počtu automobilů ve Spojeném království a Španělsku. Počet kilometrů ujetých cestujícími v členských státech EEA vzrostl v roce 2006 o 65 milionů kilometrů.
  • Přestože znečištění ovzduší vozidly klesá, jeho kvalita zůstává problémem v celé Evropě.

Oddělení růstu dopravy od hospodářského růstu 

Dobře navržené politiky pro řízení poptávky po dopravě mohou snížit objemy dopravy. Tím by se zvýšila dopravní účinnost hospodářství a oddělil by se růst dopravy od hospodářského růstu. Zpráva také potvrzuje, že při rozhodování spotřebitelů hrají hlavní roli cenové signály – 20% nárůst poptávky po autobusové dopravě souvisel s 10% navýšením cen paliva.

"Abychom mohli snížit emise skleníkových plynů, emise do ovzduší a hluk pocházející z dopravy, potřebujeme i nadále jasné, měřitelné, realistické a časově specifické cíle. Ještě důležitější však možná je, že spotřebitelé svou reakcí na loňské nestabilní ceny naznačili, že stanovení cen paliva a poplatků za užívání silnic hraje bezpochyby určitou roli při řešení poptávky po dopravě," říká profesorka McGladeová.

Základní informace o Zprávě

Zpráva "Transport at a crossroads” je výroční zprávou Mechanismu EEA pro podávání zpráv o dopravě a životním prostředí (TERM), který monitoruje pokrok a efektivnost snah týkajících se integrace strategií v oblasti dopravy a životního prostředí. Zprávy TERM jsou zveřejňovány od roku 2000 a přinášejí důležité informace, které mohou být přínosem při tvorbě politik EU. Cílem Zprávy je pokrýt všechny členské státy EEA.

Členské státy EEA: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko

O Evropské agentuře pro životní prostředí (EEA):

EEA má sídlo v Kodani. Cílem Agentury je pomáhat při dosahování významného a měřitelného zlepšení životního prostředí v Evropě tím, že bude poskytovat tvůrcům politik a veřejnosti včasné, cílené, relevantní a spolehlivé informace.

Kontaktní osoby pro média:

Òscar Romero Sanchez

tiskový mluvčí

Telefon: +45 3336 7207

Mobilní telefon: +45 2368 3671

Gülçin Karadeniz

tisková mluvčí

Telefon: +45 3336 7172

Mobilní telefon: +45 2368 3653[1] Emise za rok 2006 – aplikace EEA pro zobrazení údajů o skleníkových plynech - http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=455

Permalinks

Akce dokumentů