další
předchozí
položky

Press Release

Emise skleníkových plynů EU jsou nejnižší za celou dobu jejich sledování

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 19.06.2014 Poslední změna 03.06.2016
Photo: © Coolmonfrere
Emise skleníkových plynů v EU klesají, v roce 2012 se meziročně snížily o 1,3 % na úroveň o 19,2 % nižší než v roce 1990, vyplývá z konečných dat publikovaných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).

Zásluhou tohoto vývoje je tak EU již velmi blízko splnění cíle tzv. Klimaticko-energetického balíčku, který stanoví pokles emisí o 20 % do roku 2020 ve srovnání s referenčním rokem 1990.

„EU prokázala, že neexistuje konflikt mezi růstem ekonomiky a snižováním emisí skleníkových plynů“, uvedl v tiskové zprávě ředitel EEA Hans Bruyninckx.

V absolutních číslech emise EU poklesly v období 1990–2012 o 1 082 mil. tun CO2 ekv., tento pokles představuje pro ilustraci celkové emise Spojeného království a Itálie dohromady. V ČR pokles emisí v tomto období činil 64,7 mil. tun tj. 33 % a byl tak ještě výraznější než pokles emisí v celé EU. Zásadními faktory, které ovlivňují vývoj emisí skleníkových plynů v posledních letech, je zvyšování energetické efektivnosti v dopravě a průmyslu a rostoucí využívání obnovitelných zdrojů energie. V roce 2012 nejvíce přispěly k poklesu emisí EU Itálie, která samostatně zajistila 45 % celkového poklesu emisí díky redukcím v dopravě a průmyslu, a dále Polsko, kde dochází k poklesu spotřeby tuhých fosilních paliv.

Každoroční zpráva EEA shrnující výsledky emisní inventarizace členských zemí EU pro Rámcovou úmluvu OSN o změně klimatu (UNFCCC) je k dispozici zde, aplikaci EEA umožňující prezentaci a stažení dat emisí skleníkových plynů (EEA GHG viewer) je možné nalézt zde.


Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage