další
předchozí
položky

Novinky

Ekologická daň z kameniva v EU: cesta k udržitelné výstavbě

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 27.06.2008 Poslední změna 21.06.2016
Ekologické daně ze stavebních materiálů mohou být podle zprávy, kterou dnes představila Evropská agentura pro životní prostředí, klíčovým prvkem při dosahování lepší udržitelnosti odvětví. Studie zkoumá daňové systémy platné pro těžební činnosti v České republice, Itálii, Švédsku a Spojeném království a zaměřuje se při tom na odvětví, které produkuje základní materiály pro stavebnictví a představuje 15,2 mld. EUR . 1)

Odvětví těžby kameniva přispívá výrazně k evropskému hospodářství, kde se každý rok dostanou na trh 3 miliardy tun písku, štěrku a kamení.

Těžařské činnosti mají značný dopad na životní prostředí, protože materiály se těží přímo ze země v povrchových dolech, jako jsou lomy nebo jámy. Těžba kameniva může též podstatnou měrou změnit krajinu a mít dopad na zásoby podzemní vody, což je mnohem důležitější. Jsou zde i související vlivy z hlediska energie spotřebované při těžbě a přepravě těchto materiálů.

 Studie uznává, že je možné rozšířit daně v oblasti hospodaření s přírodními zdroji i do jiných odvětví, ale zároveň ukazuje, že všechny čtyři sledované země dosáhly smíšených výsledků. Itálie a Česká republika nepředložily přesvědčivé důkazy o zlepšení vzhledu krajiny po zavedení daně, zatímco Švédsku se podařilo snížit poptávku po přírodním štěrku – nedocenitelném zdroji, který zaručuje kvalitu podzemní vody.

Zpráva, představená dnes na 16. výroční konferenci Evropského sdružení ekonomů z oblasti životního prostředí a zdrojů (European Association of Environmental and Resource Economists – EAERE) ve švédském Göteborgu, rovněž ukazuje, že ve snaze vyvážit ekonomický růst s ochranou životního prostředí a zdraví by daně mohly vybízet k inovacím a podporovat výzkum a vývoj.

Podle zprávy pomáhá přijímání systémů ekologických daní zlepšit kvalitu a spolehlivost údajů o těžbě, které pak lze použít při povzbuzování změn v řízení lomů. Například ve Spojeném království zvyšuje daň ze stavebních surovin důvěru v odvětví při nákupu materiálu, jelikož část příjmů z odvodů byla použita na podporu tvorby norem kvality recyklovaného kameniva.

Daně působí lépe v rámci souboru politik

Další obava, kterou zpráva Effectiveness of environmental taxes and charges for managing sand, gravel and rock extraction in selected EU countries (Efektivnost ekologických daní a poplatků pro řízení těžby písku, štěrku a kamení ve vybraných zemích EU) vyjadřuje, spočívá v potřebě vyvarovat se daňového narušení napříč Evropou. Studie zdůrazňuje, že koordinace je absolutně nezbytná, aby se předešlo přetížení těžby v regionech s nižšími či nulovými daněmi. Navíc se podle zprávy musejí daně „využívat jako součást souboru politik“, aby bylo zajištěno efektivnější zlepšování životního prostředí.

V posledních letech zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí několik zpráv hodnotících efektivnost politik a ve větší míře se zapojila do průzkumu souvislostí mezi potřebami společnosti a konečným dopadem politik.

Více informací

 

1) Podle Eurostatu činila hrubá přidaná hodnota těžařství a lomového dobývání bez těžby paliv v roce 2003 ve 27 členských státech EU 15,2 miliardy EUR. Hrubá přidaná hodnota je rozdíl mezi výstupem a výrobní spotřebou pro kterékoli dané odvětví/průmysl. To znamená, že jde o rozdíl mezi hodnotou vyprodukovaného zboží a poskytnutých služeb a cenou surovin a dalších vstupů, které se při výrobě spotřebují.

 

Permalinks

Topics

Akce dokumentů