další
předchozí
položky

Novinky

Četnost a závažnost klimatických rizik v celé Evropě roste; byl zveřejněn nový regionální přehled

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.12.2021 Poslední změna 09.02.2023
3 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Vzhledem k tomu, že výskyt extrémních klimatických jevů a dalších klimatických nebezpečí v celé Evropě narůstá, je zapotřebí spolehlivých informací pro hodnocení klimatických rizik a také pro plánování adaptací. Nová interaktivní zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) poskytuje aktualizovaný přehled o tom, jak se mění klimatická rizika v různých evropských regionech.

Nová zpráva EEA „Měnící se klimatická rizika v Evropě“ je interaktivní zpráva, která poskytuje přehled minulých a předpokládaných změn nejdůležitějších klimatických rizik v Evropě a jejich dopad na evropské regiony. Zpráva EEA je zvláště cenná pro politické představitele a odborníky, kteří se zabývají hodnocením klimatických rizik a plánováním adaptace v Evropě. Členské státy EU mohou tyto informace také použít k reportování zpráv o rizicích souvisejících s klimatem Evropské komisi.

Zpráva, vytvořená s podporou služby programu Copernicus v oblasti změny klimat (C3S) a dalšími partnery EEA poskytuje přístup k obecným i podrobným informacím o regionálních klimatických rizicích a také k náhledům na to, jak tato nebezpečí mohou ovlivnit ekosystémy a ekonomická odvětví.

Zpráva odráží zjištění Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC), že změna klimatu je nepopiratelně zodpovědná za nárůst extrémních jevů počasí, přičemž zároveň poskytuje podrobnější informace pro Evropu.

Mezi změny promítnuté do budoucna patří to, že průměrné teploty budou v Evropě nadále stoupat a očekává se, že extrémní teploty porostou ještě rychleji. Evropané se musí připravit na více dní s extrémním horkem a na extrémnější srážky, uvádí zpráva.

  • Jižní Evropa by se měla připravit na teplejší léta, častější sucha a zvýšené nebezpečí požárů.
  • severní Evropě se bude pravděpodobně zvyšovat roční úhrn srážek a přibývat silných dešťových srážek.
  • Střední Evropa pravděpodobně zažije úbytek letních srážek, ale také častější a výraznější extrémy počasí, včetně silných srážek, říčních povodní, sucha a nebezpečí požárů.
  • Předpokládá se, že povrchová teplota moře, vlny veder mořské vody a kyselost vody se zvýší ve všech evropských regionálních mořích. Vzestup hladiny moří se zrychluje u všech evropských pobřeží s výjimkou severní oblasti Baltského moře.

Další informace o mnoha rizicích souvisejících s klimatem lze nalézt v Evropském průzkumníku klimatických dat, který společně vyvinuly EEA a služba C3S.

Souvislosti

Klimatický pakt z Glasgow, odsouhlasený na 26. konferenci smluvních stran (COP26) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC), zdůrazňuje naléhavost rozšíření adaptace na změnu klimatu a sdílení znalostí a technologií s cílem zvýšit adaptační kapacitu, posílit odolnost a snížit zranitelnost vůči změně klimatu. Dokument také uznává důležitost nejlepších aktuálně dostupných vědeckých poznatků pro účinná opatření v oblasti klimatu a tvorbu politik, včetně informací o klimatických nebezpečích, rizicích a ztrátách a škodách.

Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu si klade za cíl vytvořit do roku 2050 Evropu odolnou vůči změnám klimatu a požaduje spolehlivější informace o změně klimatu, jejích dopadech a potřebné adaptaci.

V souladu s evropským právním rámcem pro klima provádí Evropská komise na základě reportovaných zpráv každé dva roky přezkum plnění cílů členských států při přizpůsobování se změnám klimatu, a to včetně pozorovaných a budoucích rizik souvisejících s klimatem.

Mechanismus civilní ochrany Unie vyžaduje, aby členské státy EU a další zúčastněné státy poskytovaly Komisi pravidelná národní hodnocení rizik.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage