další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Spadají do působnosti EEA právní předpisy v oblasti životního prostředí?

HelpCenter FAQ

EEA generuje poznatky o stavu a trendech životního prostředí v Evropě. To přispívá ke zlepšení životního prostředí a k transformaci na udržitelnost v Evropě. Evropské právní předpisy v oblasti životního prostředí však do působnosti EEA nespadají. EEA nestanovuje ani nevymáhá politiky v oblasti životního prostředí a nemá mandát k poskytování právní nebo technické pomoci v případě stížností týkajících se právních předpisů v oblasti životního prostředí. EEA nemá rovněž vyšetřovací pravomoci. 

Permalinks

Akce dokumentů