další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jakou roli hraje průmysl s ohledem na znečištění ovzduší, půdy a vody?

HelpCenter FAQ

Průmysl je významným zdrojem úniků znečišťujících látek do životního prostředí v Evropě. Tyto látky znečišťují nejen naše ovzduší, nýbrž mohou kontaminovat také půdu a vodu. EEA předkládá řadu klíčových indikátorů průmyslového znečištění v Evropě, které poskytují informace o závažnosti znečištění a o znečišťujících látkách vzbuzujících obavy.

Permalinks

Značky

Kategorie:
Kategorie: Průmysl
Akce dokumentů