další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Jak změna klimatu ohrožuje budoucnost zemědělství v Evropě?

HelpCenter FAQ

Předpokládá se, že se rostlinná a živočišná výroba sníží a v některých částech evropských jižních a středomořských regionů může být kvůli zvýšeným negativním dopadům změny klimatu dokonce opuštěna. Přizpůsobení se změně klimatu musí být jednou z hlavních priorit zemědělského sektoru EU, má-li se zvýšit jeho odolnost vůči extrémním jevům, například období sucha, vlnám veder a záplavám. Další informace viz náš článek Climate change threatens future of farming in Europe (Změna klimatu ohrožuje budoucnost zemědělství v Evropě).

Permalinks

Značky

Kategorie:
Kategorie: Zemědělství
Akce dokumentů