další
předchozí
položky

HelpCenter FAQ

Co nabízí služba monitorování území programu Copernicus?

HelpCenter FAQ

Služba monitorování území programu Copernicus (CLMS), která je součástí programu Copernicus, poskytuje širokému okruhu uživatelů v oblasti environmentálních pozemních aplikací zeměpisné informace o krajinném pokryvu. To zahrnuje využívání půdy, vlastnosti a změny krajinného pokryvu, stav vegetace a vodní cyklus a proměnné týkající se energie zemského povrchu. Přístup k této službě je pro všechny občany nebo organizace na světě bezplatný.

Permalinks

Značky

Kategorie:
Kategorie: Využití půdy
Akce dokumentů