další
předchozí
položky

Article

Zásadní význam při řešení krizové situace v souvislosti s plastovými odpady má prevence

Změnit jazyk
Article Publikováno 09.08.2019 Poslední změna 11.05.2021
5 min read
Plastové odpady jsou i nadále obrovským a neustále rostoucím problémem. Jakým způsobem tento problém řeší Evropská unie? Ioannis Bakas, odborník Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) na problematiku předcházení vzniku odpadů, uvádí stručný přehled zprávy této agentury, věnované předcházení vzniku plastových odpadů v Evropě, která byla zveřejněna počátkem tohoto měsíce.

Čeho se nová zpráva agentury EEA týká? Dělají evropské země pro řešení tohoto problému dost?

Zpráva agentury EEA „Předcházení vzniku plastových odpadů v Evropě“  zkoumala iniciativy států, které jsou členskými zeměmi agentury EEA, v oblasti předcházení vzniku plastových odpadů. Snažíme se mapovat a analyzovat typy opatření, která tyto země provádějí ve snaze snížit objem plastového odpadu, případně nebezpečných látek v plastových odpadech. S cílem strukturovat své úsilí v oblasti prevence věnované plastovým odpadům se členské státy EU opírají většinou o své programy předcházení vzniku odpadů. Tyto programy však zahrnují širší opatření a nemusí být nutně zaměřeny konkrétně na plasty, nýbrž na obaly obecně. Díky naší analýze jsme ale zjistili, že členské státy jsou velmi aktivní při řešení problému plastových nákupních tašek. V omezení jejich používání bylo totiž dosaženo vynikajících výsledků.

Jak velkým problémem jsou v Evropě plastové odpady?

Plastovým odpadům, včetně těch v mořích, byla v poslední době věnována velká pozornost. Hlavním problémem u plastů je, že neustále roste naše spotřeba a s tím nevyhnutelně narůstají i odpady. V budoucnu se budeme setkávat s čím dál větší produkcí plastových odpadů. Touto skutečností se musíme zabývat. Pokud jde o prevenci, myslím, že je správné se zaměřit na obalové odpady, neboť mají největší podíl na plastových výrobcích, které spotřebováváme, přičemž za nimi následují plasty používané v elektronice a ve stavebnictví. Dalším úskalím je, že dosud nemáme konkrétní cíle zaměřené na řešení tohoto problému. Cíle mohou působit jako motivace. V současné době recyklujeme přibližně třetinu vyprodukovaných plastových odpadů. Tento trend je vzestupný, zahrnuje však i vývozy mimo EU. Tato zpráva agentury EEA se ale nezabývá nakládáním s odpady a jejich vývozem. Na tato témata se zaměří jiné nadcházející informační sdělení agentury EEA, týkající se vývozu plastových odpadů. Vzhledem k rostoucí spotřebě bude hrát předcházení vzniku plastových odpadů i nadále významnou úlohu v řízení množství produkovaných odpadů.

Zpráva považuje plastové obaly za významný problém. Co je zapotřebí udělat, aby se množství plastových odpadů snížilo a předcházelo se jejich vzniku?

Pokud jde o předcházení vzniku odpadů, a to zejména těch plastových, jak uvádíme v této zprávě, stále ještě zbývá mnoho práce k přijetí cílenějších opatření, například je třeba zaměřit se na typy plastů způsobujících největší znečištění, jako jsou jednorázové obaly. Vývoj, např. rostoucí využívání on-line nákupů, vede k nárůstu používání obalů. My se teď snažíme dohnat zpoždění a najít způsob řešení tohoto zvýšeného toku odpadů. Stávající opatření jsou většinou obecná a plošně se zaměřují na plastové výrobky. Jedná se rovněž o tzv. měkká opatření, jakými jsou např. informativní nebo dobrovolné dohody. Zapotřebí jsou ale cílenější a konkrétnější opatření, popsaná např. v nové směrnici o plastech na jedno použití. Země by rovněž mohly mít prospěch z toho, kdyby diverzifikovaly svá opatření zavedením dalších typů, jako jsou tržní nástroje, programy rozšířené odpovědnosti výrobce s odlišenými poplatky atd.

Jak v této oblasti postupuje EU?

Evropská komise a EU mají nyní zavedenu strategii pro plasty (byla přijata v roce 2018) a Evropský parlament a členské státy EU v nedávné době dokončily a přijaly směrnici o plastech na jedno použití. V naší zprávě mapující vnitrostátní opatření v oblasti předcházení vzniku odpadů dosud nejsou tyto dva nejnovější příklady úsilí Komise zachyceny. Očekává se, že provádění směrnice i inspirace strategií pro plasty budou mít dopad na vnitrostátní opatření zaměřená na předcházení vzniku plastových odpadů v blízké budoucnosti.

Jakou úlohu má agentura EEA v předcházení vzniku plastových odpadů?

Agentura EEA od roku 2013 zveřejnila sérii zpráv o předcházení vzniku odpadů, z nichž je tato zpráva poslední a zkoumá jak současný stav provádění, tak nabízí i výhledy do budoucna. V rámci agentury EEA můžeme nabídnout naše stanovisko k možným politickým směrům a můžeme rovněž poskytnout užitečné informace o osvědčených postupech. Snažíme se převážně mapovat situaci v členských zemích agentury EEA a přicházet s určitými možnostmi zlepšení. Agentura EEA má mandát sledovat pokrok dosažený v oblasti předcházení vzniku odpadů a vývoj směřující k oddělení vzniku odpadů od hospodářského růstu. Od nynějška budeme v souladu s pozměňujícími předpisy každé dva roky zveřejňovat zprávy o předcházení vzniku odpadů, které se budou pokaždé týkat jiných témat, budeme ale vždy myslet na sledování pokroku a na hodnocení způsobu provádění členskými státy EU. Další zprávu zveřejníme v roce 2021. Agentura EEA rovněž vytváří informační listy, které mapují provádění na úrovni zemí a v současné době jsou aktualizovány.

Ioannis Bakas

Odborník agentury EEA na předcházení vzniku odpadů

Rozhovor zveřejněný ve vydání informačního zpravodaje Evropské agentury pro životní prostředí z června 2019 – EEA Newsletter 02/2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage