další
předchozí
položky

Article

Udržitelná města: přeměna krajiny v evropských městech

Změnit jazyk
Article Publikováno 08.11.2021 Poslední změna 16.11.2021
4 min read
Photo: © Uno Raamat, Unsplash
Od uhlíkové neutrality přes oběhové hospodářství a čistší ovzduší až po čistší dopravu – Evropa si v oblasti životního prostředí a klimatu stanovila ambiciózní cíle. Města, v nichž žije velká většina Evropanů, musí hrát rozhodující roli při dosahování cílů Evropy v oblasti udržitelnosti. Otázka zní: jak se města mohou stát udržitelnými?

Tallin, hlavní město Estonska, byl nedávno nominován na ocenění „Evropské zelené město“ pro rok 2023, a připojil se tak k řadě dalších evropských měst, jako je Stockholm, Hamburk, Kodaň, Grenoble, Lublaň, Lisabon či Lahti. Ocenění „Evropský zelený list“ pro rok 2022 – pro města s 20 000 až 100 000 obyvateli – byla udělena portugalskému Valongu a nizozemskému Winterswijku. Měl jsem tu čest být členem poroty. Bylo pro mě nesmírně inspirativní a obohacující vidět opatření, která evropská města přijímají za účelem dosažení udržitelnosti v rámci přípravy na výzvy, před kterými stojí. Cesta k udržitelnosti měst však není snadná.

Města jsou domovem asi tří čtvrtin Evropanů. Jedná se o komplexní systémy, v nichž se snoubí lidské komunity a životní prostředí a jež se neustále, dynamicky vyvíjejí. Jsou to sociální, kulturní a hospodářská centra zasazená do regionů, které je obklopují. Navzdory těmto společným prvkům jsou všechna města v Evropě jedinečná. Každé z nich má unikátní rysy, které se vyvíjely v průběhu dějin a které utvářela jejich geografie, obyvatelé a sociálně politické systémy. Výzvy, kterým jednotlivá města čelí, se tedy výrazně liší.

Některá města čelí stárnutí obyvatel nebo snižování jejich počtu, zatímco jiná rostou. Úpadek v hospodářských sektorech, jako je těžký průmysl, cestovní ruch nebo rybolov, může vážně postihnout ekonomiku některých měst, zatímco jiná města mohou působit jako magnety pro ekonomické inovace a přitahovat mladé talenty z celé EU. Podobně se mohou značně lišit i dopady na životní prostředí.

Z výsledků našich nástrojů, jako je index kvality ovzduší v Evropě a prohlížeč kvality ovzduší v evropských městech, vyplývá, že všichni nedýcháme stejný vzduch, což má různé příčiny a důsledky. Další hodnocení a indikátory ukazují, že změna klimatu bude mít na různé regiony a města různý vliv. Pobřežní města, zejména v oblasti severozápadního Atlantiku, budou čelit vyššímu riziku bouřlivých přílivů, zatímco je možné, že na jihu se jiná města budou potýkat s nedostatkem vody nebo lesními požáry. Naše studie také dokládají, že některé komunity a skupiny, zejména starší lidé, jsou v rámci jednotlivých měst zranitelnější, protože na ně může působit vícero environmentálních rizik, jako je znečištění ovzduší nebo hlukové znečištění.

Současně však navzdory svým jedinečným vlastnostem a výzvám, kterým čelí, musí všechna města přijmout opatření, aby se připravila na dopady změny klimatu. Všechna města budou muset přispět k dosažení cílů v oblasti klimatické neutrality, oběhového hospodářství a biologické rozmanitosti a současně zajistit čistší a zdravější životní prostředí a poskytovat lepší sociální a ekonomické příležitosti svým obyvatelům.

Většina evropských měst je osídlena po staletí a toto dědictví se odráží v jejich ulicích, čtvrtích a budovách. Stávající infrastruktura částečně určuje, jak rychle lze nahradit fond budov, dovybavit stávající budovy nebo vytvořit nové možnosti dopravy. V takovýchto případech vyžaduje dosažení udržitelnosti pečlivé hodnocení.

Konečný cíl může být stejný, ale cesta k udržitelnosti bude nepochybně muset vyhovovat jedinečnému souboru charakteristik jednotlivých měst i výzvám, kterým čelí. Evropská agentura pro životní prostředí spojuje různé zúčastněné strany, které vyvíjejí společný koncepční rámec, z něhož vychází naše nedávná zpráva a informační sdělení a také naše nadcházející hodnocení této problematiky. Cílem tohoto rámce je pomoci městským úřadům a politickým představitelům navrhnout přechod k udržitelnosti. Udržitelnost měst hodnotí v šesti různých hlediscích: město v oběhovém hospodářství, odolné město, město s nízkými emisemi uhlíku, zelené město, inkluzivní město a zdravé město.

Od vytváření zelených a modrých ploch v centru měst až po integraci veřejné dopravy s aktivní mobilitou, jako je cyklistika a chůze, nebo vývoj efektivních systémů recyklace – existuje řada věcí, které mohou města při přechodu k udržitelnosti učinit. Širší využívání výdobytků technologického vývoje, jako jsou elektrická vozidla nebo práce na dálku, může tento proces urychlit. Z iniciativy „Evropské zelené město“ je rovněž zřejmé, že dlouhodobá a ucelená vize podporovaná příslušnými strukturami správy, znalostmi a daty může město během několika desetiletí skutečně proměnit.

 

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

výkonný ředitel EEA
úvodník zveřejněný ve zpravodaji EEA, září 2021

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Akce dokumentů