další
předchozí
položky

Article

Oběhové hospodářství v Evropě: zapojení nás všech je důležité

Změnit jazyk
Article Publikováno 14.06.2017 Poslední změna 11.05.2021
Pro většinu lidí oběhové hospodářství nadále zůstává abstraktním, ne-li zcela vzdáleným pojmem. Zatímco cesta „po zelené“ je čím dál populárnějším tématem na celém světě, mnoho lidí si stále ještě neuvědomuje, jaké rozsáhlejší změny našeho způsobu života budou potřeba, abychom si zajistili udržitelnou budoucnost a dlouhodobou kvalitu lidského života.

Způsob, jakým v současné době využíváme zdroje, je neudržitelný. Spotřebováváme a těžíme více surovin, než naše planeta dokáže v dlouhodobém horizontu poskytnout. Do roku 2050 bude na světě šest až sedm miliard spotřebitelů střední společenské vrstvy, čímž se ještě více zvýší tlaky na spotřebu a životní prostředí. Náš moderní způsob života vyžaduje stále větší vymoženosti, a to něco stojí. Stačí se podívat například na používání plastů, které se nedostatečně recyklují a spousta plastových výrobků končí v oceánech a mořích, kde způsobují značné škody.

Dlouhodobé cíle Evropy

V boji proti změně klimatu dosahuje Evropská unie a další země po celém světě významného pokroku snižováním emisí uhlíku. Ukázali jsme, že omezení emisí neohrožuje hospodářský růst, právě naopak. Od roku 1990 hrubý domácí produkt EU vzrostl o 50 %, zatímco emise skleníkových plynů se snížily o 24 %. Stále více lidí se zapojuje například tím, že sdílejí automobily, snižují spotřebu energie nebo recyklují a třídí domovní odpad. Jsou to správné kroky, ale je jasné, že tato opatření nestačí k tomu, abychom dosáhli nízkouhlíkového hospodářství nebo splnili dlouhodobý cíl Evropské unie, kterým je „spokojený život v mezích naší planety“.

Je zřejmé, že informovanost veřejnosti o tomto problému roste a jsou formulovány nové politické plány, které zásadně změní způsob výroby, spotřeby a života. Tyto politické plány zahrnují integrované a systémové kroky s dlouhodobou perspektivou. Na konci roku 2015 předložila Evropská komise legislativní balíček týkající se oběhového hospodářství. Tento balíček se věnuje se různým fázím rozšířeného životního cyklu výrobků od výroby a spotřeby po nakládání s odpady. Navrhovaná opatření jsou koncipována tak, aby byla přínosem pro životní prostředí i hospodářství. Jsou zaměřena na udržení fyzických materiálů a jejich hodnoty v hospodářském cyklu co možná nejdéle, snižování množství odpadu, zvyšování úspor energie a snižování emisí skleníkových plynů. Tyto návrhy podporuje 54 opatření, která se momentálně převádějí do podoby konkrétních politik zahrnujících řadu různých ekonomických činností a odvětví.

Přechod na oběhové hospodářství pomůže ke zmírnění problémů v oblasti životního prostředí a lidského zdraví, které jsou způsobeny naším současným lineárním hospodářstvím ve stylu „vyrobit-použít-vyhodit“. Vyžádá si však masivní změny systémů výroby a spotřeby výrazně překračující rámec účinného využívání zdrojů a recyklování odpadu.

Vytváření znalostí a sledování pokroku

Klíčovým aspektem realizace oběhového hospodářství bude získávání znalostí, sledování pokroku a zajištění dat a informací pro tvůrce politik tak, aby lépe porozuměli situaci a mohli rozvíjet podpůrné a flexibilní politiky. To je hlavní úkol, kterým se v Evropské agentuře pro životní prostředí zabýváme.

Nedávno jsem se v Helsinkách na Světovém fóru pro oběhové hospodářství připojil ke zhruba 1 500 politickým činitelům, výzkumníkům a předním zástupcům podnikatelské sféry z více než 100 zemí, abychom sdíleli nápady, vize a řešení týkající se rozšíření modelu oběhového hospodářství a diskutovali o nich. Na konferenci agentura EEA zdůraznila důležitost získávání znalostí. Naše agentura představila svoji druhou zprávu z řady plánovaných zpráv o oběhovém hospodářství. Nejnovější zpráva s názvem „Circular by design — products in a circular economy“ se zabývá hnacími silami produktového designu a otázkou, jak nově vznikající trendy výroby a spotřeby mohou posílit či naopak oslabit využívání materiálů, které je více v souladu se zásadami oběhového hospodářství. Například, jak nové inovace a trendy, jako jsou modulární mobilní telefony nebo 3D tisk náhradních dílů, zapadají do „přechodu na oběhové hospodářství“? Oběhové hospodářství nevznikne jen na základě teoretických úvah, musí být podpořeno silnými veřejnými a soukromými strukturami, které určí jeho budoucí směr. Společnost a podnikatelský sektor se budou muset též aktivně zabývat otázkami, jaké tržní podmínky, nové technologie a výzkum a vývoj je potřeba prosazovat.

Při přechodu na oběhové hospodářství máme všichni důležitou roli. Je zásadní, abychom měli k dispozici správné informace a řešení, a mohli tak tuto velkou změnu uskutečnit. Avšak bez  zásadních inovací a technologií, které urychlí  přechod na oběhové a nízkouhlíkové hospodářství, se nám to nepodaří.

 

Hans Bruyninckx

výkonný ředitel agentury EEA

Úvodník zveřejněný ve zpravodaji agentury EEA č. 2017/02 v červnu 2017

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage