Mezinárodní spolupráce

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 11.05.2017
Většina ekologických problémů je přeshraniční povahy a mnoho z nich má celosvětový rozměr. Účinně je lze řešit pouze mezinárodní spoluprací. Prioritními tématy agentury EEA, která mají celosvětový dopad, jsou změna klimatu, znečištění ovzduší, trvale udržitelná výroba a spotřeba, biologická rozmanitost, vliv životního prostředí na zdraví a systém sdílených informací o životním prostředí.

Vedle svých 33 členů a 6 spolupracujících zemí (Západní Balkán) agentura EEA spolupracuje a posiluje partnerství také se svými sousedními a ostatními zeměmi a regiony v kontextu evropské politiky sousedství (EPS).

Níže je uveden seznam vybraných iniciativ v rámci spolupráce a partnerství agentury EEA s regiony a mezinárodními organizacemi.

 

Regionální spolupráce

Sousední země EU a jejich sousedé

  • Východní sousedé: Bělorusko, Moldavsko, Ukrajina, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Rusko
  • Jižní sousedé (středomořský region): Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, palestinská samospráva, Sýrie, Tunisko
  • Střední Asie: Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

 

Projekt evropského sousedství

V rámci regionální spolupráce agentura EEA v letech 2010–2014 realizuje projekt ENPI-SEIS, jehož obecným cílem je propagace ochrany životního prostředí v zemích oblasti nástrojů pro evropské sousedství a partnerství (ENPI, z angl. European Neighbourhood and Partnership Instrument) (tj. v 6 východních a 9 jižních zemích, které jsou zahrnuty do evropské politiky sousedství, a v Ruské federaci). Jedním z konkrétních cílů projektu je zlepšit monitorování životního prostředí a sdílení údajů a informací prostřednictvím postupného rozšiřování zásad systému sdílení informací o životním prostředí (SEIS, z angl. Shared Environment Information System) v rámci politiky evropského sousedství.


Další oblasti světa

 

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Na celosvětové úrovni

Na regionální úrovni

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100