Správa a řízení

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 07.11.2017
Agenturu EEA řídí správní rada a předsednictvo, společně s vědeckým výborem coby poradním orgánem. Výkonný ředitel za provádění programů a běžnou správu agentury odpovídá správní radě.

Naše plány na dalších pět jsme zpracovali do víceletého pracovního programu. Vychází ze současných a budoucích informačních potřeb, přičemž celkový důraz je kladen na mnohem širší využití shromažďovaných informací o životním prostředí. Tento pracovní program doplňují a podrobně rozpracovávají roční pracovní programy a komunikační rámec. V našich výročních zprávách prezentujeme práci, která byla v daném roce vykonána.

EEA governanceŘídící rada

Řídící rada agentury EEA se skládá ze zástupců členských zemí (jeden zástupce z každé země), dvou zástupců Komise a dvou vědeckých osobností určených Evropským parlamentem. Mezi úkoly správní rady patří schvalování víceletého pracovního programu, ročního pracovního programu a výročních zpráv, jmenování výkonného ředitele a určování členů vědeckého výboru.

Předsednictvo

Předsednictvo tvoří předseda nebo předsedkyně, až pět místopředsedů, jeden zástupce Komise a jeden ze členů určených Evropským parlamentem. Předsednictvo je oprávněno činit výkonná rozhodnutí, která jsou nezbytná pro účinný chod agentury v období mezi schůzemi správní rady.

Výkonný ředitel

Výkonný ředitel odpovídá Řídící radě za realizaci pracovních programů a každodenní řízení EEA.

Výkonným ředitelem Evropské agentury pro životní prostředí je od 1. června 2013 Hans Bruyninckx. Narodil se v roce 1964 v belgickém městě Schoten. Dr. Bruyninckx získal bakalářský a magisterský titul v oboru politických věd se specializací na mezinárodní vztahy na Antverpské univerzitě a na Katolické univerzitě v Lovani. Na univerzitě v Lovani absolvoval také další studijní program v oboru rozvojových studií.

Další informace

Vrcholové vedení agentury

Vrcholového vedení agentury – výkonný ředitel, vrchní poradce a vedoucí jednotlivých programů na pravidelných schůzkách řeší běžné provozní činnosti agentury.

Všichni zaměstnanci agentury musí při jednání s veřejností dodržovat kodex řádného úředního chování. Dále musí dodržovat politiku v oblasti řešení a prevence střetu zájmů a strategii pro boj proti podvodům.

Další informace

Vědecký výbor

Vědecký výbor radí správní radě a výkonnému řediteli. Má tři hlavní úkoly:

  • poskytovat stanoviska k víceletým a ročním pracovním programům agentury;
  • podávat stanoviska výkonnému řediteli pro účely náboru vědeckých pracovníků agentury;
  • poskytovat poradenství či stanoviska ohledně jakýchkoli vědeckých otázek týkajících se činnosti agentury, které mu předloží správní rada nebo výkonný ředitel.

Další informace

Související obsah

Související publikace

Viz také

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100