Градска среда

Смяна на език
изтекло
This page was archived on 22-02-2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Европа е съюз на големи и малки градове; около 75 % от населението на ЕС е избрало градската среда за място на живот. Въпреки това въздействието от урбанизацията се разраства извън границите на градовете. Европейците са възприели градския начин на живот и използват удобствата на градската среда като културни, образователни и здравни услуги. Макар градовете да са двигател на европейската икономика и да осигуряват богатство в Европа, те са силно зависими от ресурсите, добивани извън територията им, за задоволяване търсенето на ресурси като енергия, води, храни и за съхранение на отпадъци и емисии. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни