Накратко за туризма

Смяна на език
Страница изтекло Последна промяна 31-08-2016
This content has been archived on 31-08-2016, reason: No more updates will be done

Туризмът заема сериозно място в търговската сфера. Той е един от най-големите отрасли и в много региони е единственият най-голям източник на инвестиции и заетост. Макар да не извиква предствата за „димящ комин“, както производствените предприятия, той съвсем не е безвреден за околната среда, тъй като генерира значителни нива замърсяване и употребява значителни количества природни ресурси. Европа е предпочитана световна туристическа дестинация и поради това пред нея стоят големи предизвикателства, свързани с това да направи туристическата си индустрия по-безвредна за околната среда. Един от най-големите бенефициенти от по-устойчива туристическа индустрия ще бъде самата тя – по-малко хора ще искат да посещават район, в който масовият туризъм е увредил природата наоколо и е замърсил плажовете.

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100