Екологични сценарии

Смяна на език
изтекло
This page was archived on 24-02-2017 with reason: Other (No more updates will be done. Content about the environmental scenarios can now be found under the topic "Sustainability transitions")

Проблеми като изменението на климата, загубата на биоразнообразие и използването на природните ресурси имат дългосрочни влияния, които изискват дългосрочни политически решения. За бъдат взимани обосновани стратегически решения, ние трябва да се опитаме да предвидим какво ни очаква в бъдеще и да имаме разбиране за текущите, изникващите и бъдещите обстоятелства. Ако желаем да се заемем сериозно с екологичната устойчвост в Европа, трябва да погледнем отвъд два законодателни цикъла или повече. Дългосрочното планиране обаче изисква мащабно мислене: основните предизвикателства, които стоят пред Европа, могат да се променят в значителна степен с течение на времето. Екологичните сценарии, прогнози и други видове проучвания за бъдещите периоди ни помагат да разглеждаме въпросите, свързани с непоследователността и несигурността на бъдещото развитие на нещата, и да изработим ясни политики, които ще устоят на проверката на времето. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100