Население и икономика

Смяна на език
изтекло
This content has been archived on 31-08-2016, reason: A new version has been published

Твърде повърхностно би било да сложим знак за равенство между нарастващото население или развиващата се икономика и увреждането на околната среда. Действителността е по-сложна, както показват материалите в този раздел. More

Key facts and messages

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100