Накратко за шума

Смяна на език
Страница изтекло Последна промяна 08-09-2016
This page was archived on 08-09-2016 with reason: Other (EEA's content about Noise can now be found at the address: http://www.eea.europa.eu/themes/human/noise)
Шумът в околната среда засяга огромен брой европейци. Обществото го възприема като един от основните екологични проблеми. Той засяга хората както физически, така и психически, смущавайки основни дейности като съня, почивката, ученето и общуването. Макар тези въздействия върху човешкото здраве да са известни отдавна, скорошни проучвания показват, че те се появяват при по-ниски нива на шума, отколкото преди се предполагаше.
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни