следващ
предишен
елементи

Накратко за природните ресурси

Смяна на език
Страница Последна промяна 31-08-2016
This page was archived on 31-08-2016 with reason: No more updates will be done

Природните ресурси на планетата са жизненоважни за оцеляването и развитието на човечеството. Някои от тези ресурси, например минерали, видове и местообитания, са ограничени - след като бъдат изчерпани или разрушени, те престават да същестуват. Други, като въздуха, водата и дърветата, са възнобновяеми - макар като цяло да разчитаме на природните системи на земята да ги създаде отново, да ги възстанови и да ги пречисти за нас. Въпреки че много от ефектите от свърхупотребата са осезаеми на местно ниво, растящата взаимозависимост на народите и международната търговия на природни ресурси правят тяхното управление глобален проблем.

Този раздел разглежда тези ресурси, изследва въпроса дали ги използваме устойчиво и проучва как новите технологии и подходи могат да ни помогнат да ги употребяваме по-рационално.

Permalinks

Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни