Потребление на домакинствата

Смяна на език
изтекло
This page was archived on 01-09-2016 with reason: No more updates will be done

Разбирането на моделите на потребление в домакинствата е равнозначно на разбирането на поведението на човека. Моделите на потребление в Европа са много различни от тези отпреди 50 години. Някои важни фактори, които определят потреблението са нарастващите доходи, глобализацията на икономиката, технологичните постижения (като интернет и мобилните телефони), намаляващия размер на домакинствата, застаряващото население, навиците и културите. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни