Брегове и морета

Смяна на език
изтекло
This page was archived on 04-10-2017 with reason: A new version has been published

Дейността на човека предизвиква безпрецедентни екологични промени за крайбрежните и морските екосистеми. По целия свят нарастват натискът от риболовна дейност, замърсяването от източници на сушата и в морето, урбанизацията, загубата и намаляването на ценни местообитания и инвазията на неместни видове. Всички тези въздействия могат да се усилят в резултат на изменящия се климат. Повече

Key facts and messages

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100