Химикали

Смяна на език
изтекло
This content has been archived on 02-09-2016, reason: A new version has been published

Човешкият гений е изобретил повече от 100 000 нови химикали — вещества, които никога преди не са били част от земната околна среда. More

Key facts and messages

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100