следващ
предишен
елементи

Адаптиране към изменението на климата

Предвид повишаването на честотата и тежестта на сериозните метеорологични събития и други климатични опасности в Европа, е необходима надеждна информация за оценка на климатичните рискове и планиране за адаптация. Новият интерактивен доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) предоставя актуализиран обзор на промените на климатичните опасности в различните региони на Европа.

Преглед на каталог

категории: climate change adaptation
Действия към документ