следващ
предишен
елементи

Адаптиране към изменението на климата

Предвид повишаването на честотата и тежестта на сериозните метеорологични събития и други климатични опасности в Европа, е необходима надеждна информация за оценка на климатичните рискове и планиране за адаптация. Новият интерактивен доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) предоставя актуализиран обзор на промените на климатичните опасности в различните региони на Европа.

Изменението на климата влияе на нашите общества и на околната среда по много начини. Справянето с изменението на климата налага намаляване на емисиите, за да смекчим най-неблагоприятните последици и да се адаптираме към ефектите, които не можем да предотвратим. Днес се открива конкурсът за снимка Climate Change PIX („Снимки на изменението на климата“) на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) с покана към участниците да покажат как изглежда изменението на климата в Европа и как реагираме на него.

Преглед на каталог

категории: climate change adaptation
Действия към документ