следващ
предишен
елементи

Сигнали 2019 г., ЕАОС -- Земя и почва в Европа

Смяна на език
Без здрава земя и почва не можем да живеем. Именно с помощта начрез земята произвеждаме по-голямата част от храната си и върху нея изграждаме домовете си. За всички видове — животни и растения, живеещи на сушата или във водата — земята е жизненоважна. Почвата — един от основните компоненти на земята — е много сложен и често подценяван елемент, изобилстващ от живот. За жалост начинът, по който в момента използваме земята и почвата в Европа и по света , не е устойчив. Това оказва значително въздействие върху живота на сушата .

Permalinks

Действия към документ