следващ
предишен
елементи

Infographic

Продължителност на зареждане за 100 km пробег

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-67-bg
Публикуван 25-10-2017 Последна промяна 22-11-2017
Има различни начини, по които електромобилите се зареждат чрез включване в електрозахранването. Към момента най-широко приложение намират четири „режима“ на зареждане. Всеки от тях представлява различна комбинация от ниво енергия, осигурено от зарядната станция (изразени в kW), тип използвано електричество (променлив ток, AC и прав ток, DC) и тип на зарядното. Нивото на енергия на зарядната станция зависи от напрежението и максималния ток на захранването.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории: climate change, energy, electric vehicles
Действия към документ