Начало
Продължителност на зареждане за 100 km пробег