Предотвратяване на енергийните загуби

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-65-bg
Публикуван 25-10-2017 Последна промяна 22-11-2017
Енергийната ефективност е важна за дългосрочната устойчивост. Значителен дял от енергията се губи преди още да е достигнала до нашите домове. Технологични подобрения, по-добре изолирани сгради, интелигентни енергийни мрежи, стандарти и етикети за енергийна ефективност, както и изключване на уреди, които не използваме, могат да ни помогнат в усилията за предотвратяване на енергийните загуби.

Свързано съдържание

Свързано съдържание

Свързани новини и статии

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ
категории: , ,