Обхват на емисиите на CO2 през жизнения цикъл за различни автомобили и типове гориво

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-66-bg
Публикуван 25-10-2017 Последна промяна 22-11-2017
Автомобилите, задвижвани с електричество, обикновено са много по-енергийно ефективни от тези, задвижвани с изкопаеми горива. В зависимост от начина на производство на електричество, увеличаването на броя на електрическите автомобили, задвижвани чрез акумулаторни батерии, може да доведе до значително намаляване на емисиите на CO2 и на основни замърсители на въздуха като азотните оксиди и праховите частици, които са главната причина за влошеното качество на въздуха в повечето европейски градове.

Свързано съдържание

Свързано съдържание

Свързани новини и статии

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ
категории: , , ,
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100