следващ
предишен
елементи

Infographic

Обхват на емисиите на CO2 през жизнения цикъл за различни автомобили и типове гориво

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-66-bg
Публикуван 25-10-2017 Последна промяна 23-11-2020
Автомобилите, задвижвани с електричество, обикновено са много по-енергийно ефективни от тези, задвижвани с изкопаеми горива. В зависимост от начина на производство на електричество, увеличаването на броя на електрическите автомобили, задвижвани чрез акумулаторни батерии, може да доведе до значително намаляване на емисиите на CO2 и на основни замърсители на въздуха като азотните оксиди и праховите частици, които са главната причина за влошеното качество на въздуха в повечето европейски градове.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории: fuel, climate change, energy, electric vehicles
Действия към документ