Начало
Обхват на емисиите на CO2 през жизнения цикъл за различни автомобили и типове гориво