следващ
предишен
елементи

Infographic

Енергията в Европа: Актуално положение

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-62-bg
Публикуван 25-10-2017 Последна промяна 21-03-2023
Европейските държави потребяват по-малко енергия, отколкото пре ди 10 години, основно благодарение на ползите от енергийната ефективност. Евр опа разчита по-малко на изкопаемите горива вследствие на икономиите на енер гия и по-бързия от очакваното ръст на използване на възобновяема енер гия. Някои отрасли и държави проправят пътя към устойчивото използва не на чиста енергия в бъдеще. Въпреки че има спад в потреблението на изкопа еми горива, те продължават да бъдат основен енергиен източник в Европа.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ