Биогорива в Европа

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-64-bg
Публикуван 25-10-2017 Последна промяна 10-12-2019
Биогоривата представляват течни или газообразни горива, произведени от биомаса, състояща се от растения или материали на растителна основа. Те се използват като заместител на изкопаемите горива, основно в транспортния сектор. Биогоривата от първо поколение се произвеждат от хранителни култури, напр. царевица, захарна тръстика и соя.Биогоривата от второ поколение се произвеждат от суровини, които обикновено не се добиват от хранителни култури и не са годни за консумация от човека. Към тях спадат използвана мазнина за готвене и отпадъци от селското и горското стопанство.

Свързано съдържание

Свързано съдържание

Свързани новини и статии

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ
категории: , ,