следващ
предишен
елементи

Infographic

Биогорива в Европа

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-64-bg
Публикуван 25-10-2017 Последна промяна 23-11-2020
Биогоривата представляват течни или газообразни горива, произведени от биомаса, състояща се от растения или материали на растителна основа. Те се използват като заместител на изкопаемите горива, основно в транспортния сектор. Биогоривата от първо поколение се произвеждат от хранителни култури, напр. царевица, захарна тръстика и соя.Биогоривата от второ поколение се произвеждат от суровини, които обикновено не се добиват от хранителни култури и не са годни за консумация от човека. Към тях спадат използвана мазнина за готвене и отпадъци от селското и горското стопанство.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: climate change, energy, biofuels
Действия към документ