Биогорива в Европа

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-64-bg
Публикуван 25-10-2017 Последна промяна 22-11-2017
Биогоривата представляват течни или газообразни горива, произведени от биомаса, състояща се от растения или материали на растителна основа. Те се използват като заместител на изкопаемите горива, основно в транспортния сектор. Биогоривата от първо поколение се произвеждат от хранителни култури, напр. царевица, захарна тръстика и соя.Биогоривата от второ поколение се произвеждат от суровини, които обикновено не се добиват от хранителни култури и не са годни за консумация от човека. Към тях спадат използвана мазнина за готвене и отпадъци от селското и горското стопанство.

Свързано съдържание

Свързано съдържание

Свързани новини и статии

Related publication

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ
категории: , ,
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100