следващ
предишен
елементи
Емисии и ефективност на превозните средства

Емисии и ефективност на превозните средства

Автотранспортът, използващ изкопаеми горива, е най-същественият източник на транспортно замърсяване на въздуха. Всяко превозно средство изпуска замърсители от редица източници.

Емисии и ефективност на превозните средства - Прочетете повече

Излагане на замърсяване на въздуха в градовете

Излагане на замърсяване на въздуха в градовете

Много европейци са изложени на вредни равнища на замърсяване на въздуха. До 30 % от европейците в градовете са изложени на концентрации на замърсители, надхвърлящи стандартите на ЕС за качество на въздуха. А според по-строгите насоки на Световната здравна организация, около 98 % от жителите на европейските градове са изложени на вредни за здравето концентрации на замърсители на въздуха.

Излагане на замърсяване на въздуха в градовете - Прочетете повече

Приземно замърсяване на въздуха от температурна инверсия

Приземно замърсяване на въздуха от температурна инверсия

Условията на температурна инверсия увеличават вероятността от повишено замърсяване. По време на продължителни периоди на високо налягане през зимните месеци, слънчевото греене достига земната повърхност и я затопля. През нощта поради липсата на облачност земята бързо се охлажда и въздухът в съприкосновение с нея изстива. По-топлият въздух се издига и действа като капак, който блокира по-студения в близост до земята. Замърсяването, включително от движението по пътищата, също остава в долния въздушен слой, който вследствие на това става все по-замърсен. Това трае до промяна на метеорологичните условия.

Приземно замърсяване на въздуха от температурна инверсия - Прочетете повече

Шумово замърсяване в Европа

Шумово замърсяване в Европа

Шумовото замърсяване е все по-голям проблем за околната среда. Източниците му са различни. То се отразява отрицателно върху благосъстоянието на засегнатото население, върху здравето и разпространението на дивата фауна, както и на способността на децата да възприемат в училище.

Шумово замърсяване в Европа - Прочетете повече

Цели на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове

Цели на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове

Заложени са няколко цели на ЕС за намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда в Европа, включително парниковите газове. Целите за транспортния сектор са част от цялостния стремеж на ЕС до 2050 г. да намали емисиите на парникови газове с 80–95 %.

Цели на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове - Прочетете повече

Видове горива и емисии на парникови газове

Видове горива и емисии на парникови газове

Търсенето на транспорт е тясно обвързано със стопанската активност: в периоди на растеж производството се разраства, транспортират се повече стоки, повече хора пътуват. Въздействието на транспорта върху човешкото здраве, околната среда и климата е тясно свързано с избора на гориво. Вече има чисти източници на енергия, включително електричество, които са практична алтернатива на бензина и дизела. Когато се определя устойчивостта на определен вид източник на енергия, от значение е дължината на пътуванията.

Видове горива и емисии на парникови газове - Прочетете повече

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

категории:
категории: infographic, signals2016
Действия към документ