следващ
предишен
елементи
Как да намалим и да използваме по-добре отпадъците?

Как да намалим и да използваме по-добре отпадъците?

Най-добрият начин да намалим въздействията на отпадъците върху околната среда е на първо място като ги предотвратяваме. Много неща, които изхвърляме, могат да бъдат и повторно употребени, а други могат да бъдат рециклирани за суровини.

Как да намалим и да използваме по-добре отпадъците? - Прочетете повече

Как да направим икономиката кръгова и ефективна в ресурсно отношение?

Как да направим икономиката кръгова и ефективна в ресурсно отношение?

Днес ние използваме повече ресурси, отколкото планетата може да произведе за дадено време. Трябва да намалим количеството на генерираните от нас отпадъци и на материалите, които добиваме.

Как да направим икономиката кръгова и ефективна в ресурсно отношение? - Прочетете повече

Как храната, която купуваме, изяждаме и не изяждаме, въздейства върху околната среда?

Как храната, която купуваме, изяждаме и не изяждаме, въздейства върху околната среда?

Преди да стигне до трапезата ни, храната трябва да бъде произведена, преработена, опакована, транспортирана и продадена. Всяка стъпка използва ресурси и генерира повече отпадъци и замърсяване.

Как храната, която купуваме, изяждаме и не изяждаме, въздейства върху околната среда? - Прочетете повече

Как околната среда е свързана с благосъстоянието и здравето ни?

Как околната среда е свързана с благосъстоянието и здравето ни?

Природните ресурси захранват производството и потреблението, създават имущество и работни места, допринасят за качеството на живот и благосъстоянието ни. Но интензивността, с която употребяваме ресурсите, подкопава възможностите на нашите екосистеми да ни снабдяват в бъдеще с необходимото.

Как околната среда е свързана с благосъстоянието и здравето ни? - Прочетете повече

Каква част от общинските отпадъци рециклираме?

Каква част от общинските отпадъци рециклираме?

Голяма част от изхвърляните от нас отпадъци могат да бъдат рециклирани. Рециклирането е благоприятно за околната среда, тъй като отклонява отпадъци от сметищата и осигурява суровини за нови продукти. Рециклирането може освен това да насърчи иновациите и да създаде работни места.

Каква част от общинските отпадъци рециклираме? - Прочетете повече

Какви са източниците на отпадъците в моретата и какво е тяхното въздействие върху околната среда?

Какви са източниците на отпадъците в моретата и какво е тяхното въздействие върху околната среда?

Все повече отпадъци завършват пътя си в световните океани, като увреждат здравето на екосистемите, убиват животни и излагат човешкото здраве на риск. Решението се крие в превенцията на отпадъците и по-доброто им управление на сушата.

Какви са източниците на отпадъците в моретата и какво е тяхното въздействие върху околната среда? - Прочетете повече

Кои са източниците на хранителни отпадъци в Европа?

Кои са източниците на хранителни отпадъци в Европа?

Около една трета от произведената храна на световно равнище се губи или отива за отпадъци. Хранителните отпадъци представляват значителна загуба на други ресурси, като земя, вода, енергия и труд.

Кои са източниците на хранителни отпадъци в Европа? - Прочетете повече

Потоци на отпадъците в Европа

Потоци на отпадъците в Европа

Общо около 2 500 милиона тона отпадъци са били генерирани в ЕС-28 и Норвегия през 2010 г. По-долу е показано откъде са дошли отпадъците и от какво са се състояли.

Потоци на отпадъците в Европа - Прочетете повече

Permalinks

Действия към документ