следващ
предишен
елементи

Дискусионни точки

Butterfly made of waste

(c) Janika Fabrikant / EEA Waste•smART

Допълнителни въпроси за дискусия

 • Какво означава благополучие за Вас? Как околната среда допринася за вашето благополучие?
 • Какво мислите за състоянието на околната среда в района, където живеете?
 • Сещате ли се за бизнес идеи, които да направят производството и потреблението по-благоприятно за околната среда?
 • Наясно ли сте как различните видове отпадъци се рециклират във вашата общност?
 • Може ли да се мисли за начини за подобряване на практиките за рециклиране у дома и във вашата общност?
 • Как може да се намали разхищаването на храни?
 • Наясно ли сте с въздействието върху околната среда на храната, която ядем и храната, която не ядем?
 • Кой трябва да почисти отпадъците по плажовете?
 • Има ли крайбрежни дейности за почистване на плажовете, където живеете? Смятате ли да участвате в тези дейности за почистване?
 • Бихте ли взели "назаем" дрехи или инструменти, вместо да ги купувате?
 • Според вас, кое е това, което прави една общност устойчива?

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals2014
Действия към документ