Снимка на глобалните аерозоли

Смяна на език
Article Публикуван 16-04-2013 Последна промяна 03-06-2016
„Африканският прах“ от Сахара е един от естествените източници на прахови частици във въздуха. Изключително сухите и горещи условия в Сахара създават вихър, който може да издигне праха на височина четири-пет километра. Праховите частици могат да останат на тези височини в течение на седмици или месеци и често биват пренасяни над Европа.
Симулация на атмосферни частици

Симулация на атмосферни частици  Image © William Putman, NASA/Goddard

Морските пръски също са източник на прахови частици и могат да допринесат  за до 80 % от нивата на прахови частици  във въздуха в някои крайбрежни райони. Те се състоят предимно от сол, изтласкана във въздуха от силните ветрове.

Вулканичните изригвания, например в Исландия или Средиземноморието, могат също да създадат временни върхови концентрации от носещи се във въздуха прахови частици в Европа.

Горските и пасищните пожари в Европа опустошават средно почти 600 000 хектара (приблизително два пъти и половина площта на Люксембург) годишно и са съществен източник на замърсяване на въздуха. Счита се, че за съжаление девет от всеки десет пожара са причинени пряко или косвено от хора, например чрез палеж, захвърлени цигари, лагерни огньове или от земеделски производители, изгарящи остатъчни материали от селскостопански култури след прибирането на реколтата.

Симулация на атмосферни частици и техните движения от НАСА

Прах (червен) се вдига от повърхността; морска сол (синя) се завихря в циклони; дим (зелен) се издига от пожари; и серни частици (бели) изтичат от вулкани и емисии от изкопаеми горива.

Тази снимка на глобалните аерозоли е направена със симулация GEOS-5 при 10-километрова резолюция. Снимка: William Putman, NASA/Goddard; www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/

Geographic coverage

Действия към документ
категории: ,