следващ
предишен
елементи

Article

Дъблин решава проблемите с въздействията на замърсяването на въздуха върху здравето

Смяна на език
Article Публикуван 28-05-2013 Последна промяна 21-03-2023
Photo: © The Science Gallery
Мартин Фицпатрик е завеждащ секцията по хигиена на околната среда към отдела за мониторинг на качеството на въздуха и шума в градския съвет на Дъблин, Ирландия. Той е също звеното за контакт в Дъблин за пилотен проект, управляван от ГД „Околна среда“ на Европейската комисия и ЕАОС, който си поставя за цел подобряване на прилагането на законодателството по отношение на въздуха. Запитахме го как Дъблин решава проблемите за здравето, свързани с лошото качество на въздуха.

Какво правите, за да подобрите качеството на въздуха в Дъблин и Ирландия?

Считаме, че се справяме много успешно с проблемите за качеството на въздуха в по-големите градове. Един пример е чудесна илюстрация на това: забраната на маркетинга и продажбата на битумини горива в Дъблин през 1990 г. Наши колеги, медицински научни работници, разгледаха резултатите от това решение и отбелязаха, че от 1990 г. досега в Дъблин са избегнати 360 предотвратими смъртни случаи.

Въпреки това, средните по големина градове все още имат лошо качество на въздуха и сега властите обмислят ново законодателство за справяне с проблема, чрез разширяване на забраната за продажба на битумни горива и в малките градове.

В Ирландия Министерството на околната среда, общините и местното управление (Department of the Environment, Community and Local Government) е официалният орган, който решава въпросите за качеството на въздуха и свързаните с него области. Междувременно Агенцията за опазване на околната среда в Ирландия действа като оперативно крило на това министерство. Има ясно разпределение на отговорностите между министерството и агенцията за това как насоките по съответните области в политиката да бъдат свалени на равнището на местната власт.

Когато става въпрос за здравето, пред какъв вид предизвикателства е изправен общинският съвет на Дъблин? Как се справяте с тях?

Дъблин е микрокосмос на други големи градове в целия Европейски съюз. Има много общи черти между проблемите, които трябва да се решават. Затлъстяването, ракът и сърдечносъдовите проблеми са основните въпроси на общественото здраве в целия ЕС, в това число и в Ирландия.

 Общинският съвет си дава сметка, че голяма част от извършваната от него работа е свързана с общественото здраве. Един пример, който според мен си струва да бъде посочен, е проект, в който обединихме въпросите за качеството на въздуха и участието на обществеността. Проектът бе изпълнен преди няколко години  в сътрудничество със Съвместния научноизследователски център на ЕС. Наречен „Проект на народа“ („People Project“), той се изпълняваше в шест големи европейски града във връзка с канцерогенния замърсител на въздуха - бензенен. Благодарение на неочаквано големия брой доброволци, отзовали се на призива в национално радиопредаване, ние превърнахме хората в ходещи и говорещи монитори на качеството на въздуха. Те носеха значки - датчици бензен, така че можеха да следят излагането си на бензенен  в съответния ден. След това разгледахме стойностите за качеството на въздуха и  това как  ежедневното им поведение въздейства върху здравето на доброволците.

Всички доброволци бяха уведомени за своите резултати. Един от забавните изводи от този проект беше отрезвяващата новина, че ако искате да намалите излагането си на канцерогенния агент полицикличен ароматен въглерод, не пържете бекон! Един от доброволците, който работеше на скара за бекон в местно кафене, имаше наистина висока степен на излагане.

Сериозната страна на този анекдот е, че трябва да следим взаимодействието както на вътрешните, така и на външните замърсители в тяхното съчетание.

Можете ли да посочите пример за успешна ирландска инициатива за подобряване на качеството на въздуха в затворени помещения?

Един от примерите определено изпъква – забраната за пушене през 2004 г. Ирландия беше първата страна в света, която забрани пушенето на работните места. Тази забрана ни даде възможност да се съсредоточим върху въпроса за излагането на работното място, полагайки усилия за подобряване на качеството на въздуха.

Интересен страничен извод от това беше, че един от секторите, пострадали от тази забрана, беше  този на химическото чистене, което беше може би трудно да се предвиди. Техният оборот се сви след 2004 г. единствено заради забраната за пушене. Така че понякога може да се натъкнете на последици, които не сте предвидили.

Как вашата организация информира гражданите?

Информирането на гражданите е съществена част от нашите инициативи и от всекидневната ни работа.  Общинският съвет на Дъблин изготвя годишни доклади с кратка справка за качеството на въздуха през предходните години. Всички тези доклади са качени онлайн. Освен това Агенцията за опазване на околната среда в Ирландия има мрежа за мониторинг на въздуха, която обменя информация с местните власти и гражданите.

Друг пример, който е единствен по рода си за Дъблин, е проект, стартирал тази година под надслов „Dublinked“, който събира информация, поддържана от  Общинският съвет, и я  разпространявав публичното пространство. Това могат да бъдат данни, генерирани от местните власти, от частни фирми, предоставящи услуги в града, и от граждани. В своето съобщение от 2009 г. Европейската комисия отбелязва, че повторното използване на информация от публичния сектор се оценява на 27 млрд. EUR. Това е една от инициативите на Общинският  съвет за съживяване на икономиката.

Заедно с други европейски големи градове Дъблин участва в пилотен проект относно качеството на въздуха. Как Дъблин се включи в него?

Общинският съвет на Дъблин се включи в отговор на покана от ЕАОС и Европейската комисия. Ние разглеждахме проекта като възможност за обмен на модели на добра практика и за извличане на поуки от обмена на опит по тези въпроси.

С помощта на проекта видяхме колко напреднали са другите градове при разработване на инвентаризации на емисиите и изготвяне на модел за качеството на въздуха в своя град. Така това стана стимул за Общинският съвет на Дъблин да отбележи напредък по тези задачи. Тогава си дадохме сметка, че не е икономически ефективно, ако единствено  Общината  прави инвентаризация на емисиите и създава модел за качеството на въздуха. Така че заедно с ирландската Агенция за опазване на околната среда разгледахме възможността за разработване на национален модел, който да може да се използва и на регионално равнище. След това се хванахме за работа.

Мартин Фицпатрик, завеждащ секцията по хигиена на околната среда към отдела за мониторинг на качеството на въздуха и шума в градския съвет на Дъблин, Ирландия Martin Fitzpatrick

Пилотен проект за изпълнение в областта на въздуха

Пилотният проект за изпълнение в областта на въздуха  обединява големите градове в цяла Европа за по-добро разбиране на силните страни, предизвикателствата и нуждитеим  във връзка с изпълнението на законодателство на ЕС по отношение на качеството на въздуха и с въпросите на чистотата на въздуха изобщо. Пилотният проект се управлява съвместно от Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия и Европейската агенция за околната среда. В проекта участват следните градове: Антверпен, Берлин, Дъблин, Мадрид, Малмьо, Милано, Париж, Плоещ, Пловдив, Прага и Виена. Резултатите от пилотния проект ще бъдат публикувани по-късно през 2013 г. 

Допълнителна информация