Замърсяване на въздуха в помещенията

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-14-bg
Публикуван 13-06-2014 Последна промяна 22-04-2016
Голяма част от времето си прекарваме в затворени помещения — в своите домове, на работните места, в училищата или магазините. Някои замърсители на въздуха могат да съществуват във високи концентрации в затворени помещения и да създадат проблеми за здравето.

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ
категории: ,