следващ
предишен
елементи
Файл Последици за здравето от замърсяването на въздуха — 31-05-2013
Файл Източници на замърсяването на въздуха в Европа — 31-05-2013
Източници на замърсяването на въздуха в Европа
Файл Замърсяване на въздуха в помещенията — 31-05-2013
Замърсяване на въздуха в помещенията
Infographic Последици за здравето от замърсяването на въздуха — 13-06-2014
Замърсителите на въздуха могат да оказват сериозно въздействие върху здравето на човека. Децата и по‑възрастните хора са особено уязвими.
Infographic Източници на замърсяването на въздуха в Европа — 13-06-2014
Замърсяването на въздуха не е едно и също навсякъде. Различни замърсители се изпускат в атмосферата от широка гама източници, в това число промишлеността, транспортът, селското стопанство, управлението на отпадъците и домакинствата. Някои замърсители на въздуха се изпускат и от природни източници.
Infographic Замърсяване на въздуха в помещенията — 13-06-2014
Голяма част от времето си прекарваме в затворени помещения — в своите домове, на работните места, в училищата или магазините. Някои замърсители на въздуха могат да съществуват във високи концентрации в затворени помещения и да създадат проблеми за здравето.

Permalinks

Действия към документ