следващ
предишен
елементи

Article

Местно и глобално

Смяна на език
Article Публикуван 11-06-2012 Последна промяна 11-05-2021
Photo: © Pawel Kazmierczyk
Пред недостига или увеличаващия се натиск върху жизненоважните ресурси като вода и земя, въпросът кой взема решенията може да бъде толкова важен, колкото и този как се управляват и използват природните ресурси. Често глобалната координация е важна, но без прилагане и ангажираност на местно ниво, нищо не може да се постигне на терен.

Вероятно всички сме запознати с приказката за Ханс Бринкер, холандския младеж, който прекарва нощта с пръст в дупката на дигата, за да спре изтичащата вода и да предотврати наводнението на град Харлем. За мнозина е изненада, че историята е написана всъщност от американската авторка Мери Мейпс Додж (1831–1905), която никога не е била в Нидерландия.

Йоп Кортинг не е толкова известен, но е ключово звено в една от най-сложните системи за управление на водите в света, която включва местна, регионална и национална администрация, както и връзки с органите в други държави и сложни компютъризирани системи за мониторинг, които използват сателити, за да извършват непрекъсната проверка на инфраструктурата.

Йоп също е едно от свързващите звена на терен, като е важен за прилагането на един от най-амбициозните и комплексни текстове на законодателството на ЕС въобще — Рамкова директива за водите (РДВ).

Рамковата директива за водите призовава за координирани действия за постигането на „добро състояние“ на всички води в ЕС, включително и повърхностни и подземни, до 2015 г. В нея е предвидено и как следва да управляваме водните ни ресурси въз основа на естествени територии на речни басейни. Някои други текстове на законодателството на ЕС, включително и Рамковата директива за морска стратегия, допълват РДВ, като подобряват и защитават водните тела и водните организми в Европа.

Преосмисляне на начина ни на живот

Не е тайна, че водата е голям проблем в Нидерландия. Около 25 % от сушата — на която живее 21 % от нидерландското население — е под морското равнище. Петдесет процента от сушата е едва един метър над морското равнище. Но Нидерландия трябва да се бори не само с морето. Доставките на прясна вода на гражданите и бизнеса, управлението на реките, които текат от други държави, както и недостигът на вода през топлите периоди са само някои от задачите, пред които е поставена.

Нидерландците не са сами. Водата се превръща в критичен въпрос в целия свят. XX век бе белязан от безпрецедентен растеж на населението, икономиката, потреблението и производството на отпадъци. Само извличането на води се е увеличило три пъти през последните 50 години.

Водата е само един от ресурсите, подложени на увеличаващ се натиск.

Съществуват много повече екологични проблеми от качество на въздуха до наличие на земя, които са сериозно повлияни от ключови тенденции като нарастващо население, икономики и потребление.

Макар и да нямаме пълна представа, това, което ни е известно за околната среда, ни кара да преосмислим начина, по който използваме и управляваме ресурсите. Това преосмисляне — зелената икономика — може да включва фундаментална промяна на начина на живот, правене на бизнес, потребление и справяне с отпадъците, промяна на цялостната ни връзка с планетата. Ключов елемент от зелената икономика е ефективното управление на природните ресурси на Земята. Но какво означава ефективно управление на ресурсите? Как би изглеждало то в случая с водата?

Copyright: UN Photo/Logan AbassiВодата е жизненоважен ресурс. Тя ни поддържа, свързва ни и ни помага да просперираме. Нашите общества не могат да оцелеят без прясна вода. Зависим от нея не само за отглеждане на храната си, но и за производство на почти всички други стоки и услуги, които ползваме.

Управление на водата на практика

Йоп започва работа към местния орган за управление на водите в Дьорн, Нидерландия, в 8 часа всяка сутрин. Сред основните му задачи е да проверява малък участък от 17 000 км диги на малката държава — 5 000 км от които осигуряват защита от морето и големите реки.

Йоп също проверява каналите, подвижните прегради и шлюзовете — като понякога премахва отпадъци или земеделски материали, друг път поправя повредено оборудване. Независимо от задачата си той непрекъснато измерва нивото на водата и отбелязва възможните промени при управлението му.

Площта, на която работи Йоп, има 500 баражни стени, които подлежат на ежедневен мониторинг. Чрез повдигане или сваляне на баражните стени се повишава или понижава нивото на водата с цел контрол на движението на водата в целия регион. Въпреки високотехнологичните системи Йоп и седем негови колеги проверяват ръчно всеки ден подвижните прегради. Нивото на водата подлежи на непрекъснат мониторинг и има план за действие при извънредни ситуации и 24-часови телефонни линии за извънредни ситуации.

Copyright: Thinkstock

Акционерна демокрация

Йоп и неговите колеги прилагат решения, взети от нидерландските съвети по водите. Понастоящем в Нидерландия има 25 местни съвети по водите. Заедно те представляват институционална концепция, която датира от XIII век, когато земеделските стопани са се събрали и са постигнали споразумения за дрениране на водата от нивите им. Уникалното е, че съветите по водите са напълно автономни от местното управление и дори имат собствени бюджети и собствени избори — което прави съвети по водите най-старите демократични институции в Нидерландия.

„Това означава, че при обсъждания на бюджета или местни избори ние не се конкурираме с инвестиции в местните футболни игрища, училищни съоръжения, младежки клубове или нови пътища, които могат да бъдат по-популярните решения”, казва Паула Добелаар, областен директор на съвета по водите на Аа ен Маас, и началник на Йоп.

„Ние също имаме ежедневни дейности, например, във връзка с Рамковата директива за водите, ние наистина се опитваме да дадем повече свобода на реките си — като им позволим да криволичат и да намерят своя път, а не да текат само в прави линии. Като им даваме тази свобода и им осигуряваме повече пространство, те приемат много различно естество — стават част отново от по-природна екосистема”, казва Паула.

„Проблемът в Нидерландия е, че сме били много добре организирани в миналото и поради успеха ни при справяне с водните въпроси — осигурили сме безопасност на всички през последните 50 години — хората вече го приемат за даденост. Например, последната година имаше доста силни валежи в тази част на Европа и докато хората в Белгия бяха силно притеснени, нидерландците не бяха — те очакваха, че ще бъдат взети мерки”, добавя Паула.

Както бе споменато, членовете на местния воден орган се избират, но единствено 15% от населението гласува на тези избори. „Няма представителност и отново това е в резултат на факта, че нидерландците са придобили имунитет срещу водните проблеми”, казва тя.

Широкият спектър между местно и глобално равнище

Основните варианти на политиката за ефективно устойчиво управление на водите трябва да включват технологични иновации, гъвкаво и кооперативно управление, публично участие и информираност и икономически инструменти и инвестиции. Важна е ангажираността на хората на местно ниво.

„Със сигурност водата ни свързва глобално и локално — проблемите и решенията“, казва Соня Тимър, която работи към международния отдел на нидерландската Асоциация на регионалните водни оператори, представителната организация за управление на водата в цяла Нидерландия.

„Факт е, че въпреки високите нива на стандарти за безопасност в Нидерландия все още има по-високо морско равнище, много сухи зими, следвани от зачестяващи случаи на силни валежи през август и през последните години в резултат на силните валежи в Швейцария и Германия нивото на река Рейн се повишава. Тези води идват насам.“

Нека околната среда остане под прожектора

Copyright: Gülcin Karadeniz„За справянето с по-големите количества вода, която понякога тече през международните граници, или по-високо морско равнище очевидно са необходими международни действия. Ние сме част от международна мрежа и от споделения опит виждаме, че ако водата не присъства в новините всеки ден, нашата работа се затруднява“, казва Соня.

„За мен нашата работа на местно ниво е свързана с националните и международните действия“, казва Паула. От една страна имаме служители, които обикалят и проверяват баражните стени и коритата... И проверяват дали те са поддържани чисти и нивата на водата отговарят на желанията на нашите клиенти (земеделски стопани, граждани, организации за опазване на природата). От друга страна имаме амбициозни планове, които се превръщат от абстрактните принципи, заложени в РДВ на ЕС, в действителни протоколи за Йоп, който работи на терен. Сега оценявам този местен аспект. Преди работех по света на стратегическо ниво — на високо равнище с много малко разбиране за нуждата от избиране на правилните структури на местно ниво“.

„Докато седиш и говориш с министри за глобална стратегия в областта на водите, е много трудно да останеш здраво стъпил на земята. Това е основен проблем за развиващите се държави — множество стратегии на високо равнище — много малко разбиране, инфраструктура, инвестиции на практика.“

„Сега когато водните въпроси се превръщат в належаща реалност в Европа, ние също трябва да сме „стъпили здраво на земята“, както и да разполагаме с по-грандиозните планове,“ казва Паула.

„Осем от моите хора са навън и проверяват подвижните прегради всеки ден. Те всички живеят тук и разбират месните хора и месните условия. Без тези неща ще се окажете с един провален план, който просто ще бъде заместен от друг такъв. Ние всички работим върху това — да се усети разликата на местно ниво — да дадем власт на хората да се грижат са собствените си водни въпроси,“ добавя тя.

„Местното равнище също е ключово“, съгласява се Соня. „Управлението, функционалният и децентрализиран подход могат да имат различни форми, а именно това ги прави ефективни. Ние просто трябва да ангажираме хората отново и да им обясним, че има риск и се нуждаем от тяхната съпричастност“, казва тя.

Криза в управлението

Макар части от света да са изправени пред риска от недостиг на вода, а други пред риска от наводнения, не може да се говори за световна водна криза. Вместо това сме изправени пред криза на управлението в областта на водите.

За да се удовлетворят нуждите за ефективност на ресурсите и нисковъглеродно общество, което насърчава човешкото и икономическото развитие и поддържа основните функции на водните екосистеми, трябва да дадем на нашите до голяма степен мълчаливи екосистеми гласност, лоби. Говорим за политическия избор — изборът, който трябва да се основава на правилните правителствена и институционална рамка.

Историята с малкото момче, което запушило с пръст дигата, често се споменава в днешно време, за да опише различните подходи към управлението на дадена ситуация. Може да служи за пример за незначително действие, което предотвратява голямо бедствие. Може и да означава опит да се излекуват симптомите, вместо да се справим с причините.

В действителност за ефективното управление на водите, както и управлението на много други ресурси, ще са необходими решения, които се основават на комбинация от действия и решения на различни нива. Глобалните цели и ангажименти могат да се превърнат в конкретни постижения, само ако хора като Йоп и Паула ги изпълняват.

Информационната революция

Понякога сателитите могат да изпълняват повече задачи от първоначалното им предназначение. Заедно с няколко креативни колеги Рамон Хансен, професор по наблюдение на Земята към Техническия университет Делфт, е разработил система за мониторинг на 17 000 км диги в Нидерландия. От тях 5 000 км защитават нидерландците от морето и големите реки.

Би било невъзможно да се инспектират често всички те от Земята. Това би било прекалено скъпо. Като се използват радарни изображения от европейските сателити за наблюдение на Земята Envisat и ERS-2, генералната дирекция „Благоустройство и управление на водата“ (Rijkswaterstaat) може да проверява дигите ежедневно. Може да засече дори и най-слабото движение, тъй като измерванията са с точност до милиметър.

Copyright: Shutterstock

Хансен е кръстил концепцията „Hansje Brinker“ на легендарното момче, което е запушило с пръста си дигата, за да защити Нидерландия от наводненията. Това означава ли, че инспекциите на генералната дирекция не са вече необходими? Според професор Хансен, това не е така. Радарът отчита на кои зони трябва да се обърне внимание поради движение. Даден инспектор може да въведе координатите с своята навигационна система, която е и приложение за космическа технология, и след това да отиде за по-подробни проучвания на терен.

За повече информация

  • Доклад на ЕАОС 1/2012 „Към ефективен начин за използване на водните ресурси в Европа.”

Permalinks

Temporal coverage

Действия към документ