следващ
предишен
елементи

Article

Отпадъците в Гренландия

Смяна на език
Article Публикуван 11-06-2012 Последна промяна 11-05-2021
Photo: © EEA/Ace&Ace
От гъсто населените градове до отдалечените селища, навсякъде, където живеем, произвеждаме отпадъци. Остатъците от храна, електронните отпадъци, акумулаторите, хартията, пластмасовите бутилки, дрехите, старите мебели — всички те трябва да бъдат изхвърлени. Някои се използват повторно или се рециклират; други се изгарят за енергия или се изпращат на сметища. Няма един единствен начин за управление на отпадъци, който ще работи навсякъде. Начинът, по който го правим, трябва да бъде съобразен с обстоятелствата на местно ниво. В крайна сметка отпадъците започват като местен въпрос. Предвид малкото население, големите разстояния между селищата и липсата на пътна инфраструктура, ето как правителството на Гренландия подхожда към въпроса с отпадъците в държавата.

Интервю с Пер Равн Хермансен

Пер Равн Хермансен живее в Нуук, столицата на Гренландия Той се е преместил от Дания, за да работи по управление на отпадъците към Министерство на вътрешните работи, природата и околната среда в Гренландия

Как е животът в Гренландия?

“Животът в Нуук не е много по-различен от който и да е средно голям град; много прилича на градчетата, които откриваме в Дания. Имаме същия вид магазини и удобства. В Нуук живеят около 15000 души. Макар в Нуук да се говори както гренландски, така и датски, в по-малките селища се говори главно гренландски.

Живея там от 1999 г. и мисля, че хората ползват видове продукти, подобни на тези в останалата част на света, като компютри и мобилни телефони. Мисля също, че хората започват да осъзнават в по-голяма степен проблема с отпадъците.”

Какво прави проблема с отпадъците в Гренландия уникален?

Copyright: EEA/Ace&Ace“В Гренландия живеят около 55 000 души и подобно на останалата част на света хората произвеждат отпадъци. В много отношения „проблемът“ с отпадъците в Гренландия е доста разпространен. Гренландските предприятия и домакинства произвеждат различни видове отпадъци и те трябва да се управляват по начин, който не вреди на околната среда.

В много отношения проблемът с отпадъците в Гренландия е уникален поради размерите си, и по-точно разпръснатите селища. Има шест сравнително големи града, 11 по-малки градчета и около 60 селища с 30 до 300 жители, разпръснати по крайбрежието. По-голямата част от населението живее на западния бряг, но има и малки селища и градове на източния бряг.

Едва шест града разполагат с фабрики за инсинерация, а това не е достатъчно, за да се постигне природосъобразно обработване на горими отпадъци. Няма пътища, които да свързват градовете и селищата, което означава, че не можем лесно да транспортираме отпадъците до фабриките за инсинерация. Транспортирането на стоките се извършва основно по море.

Към момента имаме само смътна представа за количеството битови отпадъци, произведени в Гренландия, но смятаме, че това количество нараства. Половината селища имат — както го наричам аз — пещи за инсинерация, докато останалите използват изгаряне на открито или сметища.

За съжаление смятам, че всички проблеми с отпадъците имат много общи елементи, но всички те са уникални. Отпадъците са местен въпрос с широко отражение. Решенията трябва да отчитат тази двойственост.”

Ами опасните отпадъци и електронните отпадъци?

“В съоръженията в най-големите градове се разглобяват електронни отпадъци и се обработват опасни отпадъци, които впоследствие се съхраняват на място до извозването им до Дания. Гренландия внася всякакви видове продукти, включително храни, дрехи и автомобили, най-вече превозени с кораби от Олборг. Опасните и електронните отпадъци биват натоварени на кораби по обратния им курс до Дания.”

През последните години миннодобивните мултинационални дружества са започнали да търсят неизползвани петролни и минерални залежи. Какво се случва с миннодобивните отпадъци?

“В Гренландия имаме обслужване на едно гише, което позволява на миннодобивните предприятия да получат всички необходими разрешителни от един и същи публичен орган. Това означава, че те подават заявленията, които обхващат всички аспекти от операциите им, включително и отпадъци, към Службата по минерали и петрол.

Почти всички дейности се провеждат далеч от градовете и селищата. За горимите отпадъци компаниите могат да сключат споразумения с местните общини за използването на фабриките за инсинерация. Това допълнително търсене за инсинерация оказва допълнителен натиск върху местния капацитет за инсинерация.”

Как подхождате към този проблем?

“Един от предложените варианти се състои в изграждането на регионални фабрики за инсинерация и транспортирането на отпадъците. Ясно е, че не можем да изградим фабрики за обработка на отпадъци във всеки град. Разглеждаме и производството на топлоенергия — отопляването на домакинствата чрез изгаряне на отпадъци.

В по-малките градове започваме да създаваме съоръжения за разглобяване на електронни отпадъци и обработка на опасни отпадъци. В малките селища поставяме контейнери за електронни отпадъци и опасни отпадъци, които могат да се транспортират до съоръженията в градовете.

В момента реализираме два пилотни проекта за транспортиране на горими отпадъци до градове с фабрики за инсинерация.

Правителството на Гренландия има национален план за управление на отпадъците и дейността, която сега споменах, е част от този план.

Per Ravn HermansenПер Равн Хермансен живее в Нуук, столицата на Гренландия Той се е преместил от Дания, за да работи по управление на отпадъците към Министерство на вътрешните работи, природата и околната среда в Гренландия

За повече информация

Permalinks

Тагове

категории:
категории: Waste, Greenland
Действия към документ