следващ
предишен
елементи

Article

Комплексните предизвикателства в един взаимосвързан свят

Смяна на език
Article Публикуван 27-06-2011 Последна промяна 17-03-2023
Photo: © EEA/John McConnico
Едно от главните заключения на основния доклад на ЕАОС, SOER 2010, изглежда очевидно: „предизвикателствата на околната среда са комплексни и не могат да бъдат разбрани изолирано”.

Казано по-просто това означава, че въпросите на околната среда са взаимосвързани и често пъти са само едно парченце от по-големия пъзел на предизвикателствата пред нас и планетата ни. Истината е, че живеем и зависим от изключително тясно взаимосвързан свят, изграден от много отделни, но свързани системи – екологични, социални, икономически, технологични, политически, културни и т.н.

Тази взаимосвързаност означава, че разрушаването на един от елементите може да доведе до неочаквани последици на други места. Световната финансова криза неотдавна и хаосът по летищата, породен от вулкана Ейяфятлайокутл, показват как внезапни сривове в една област могат да засегнат цялата система.

Тази взаимосвързаност често пъти е наричана „глобализация” и не е ново явление. В Европа глобализацията ни позволи да процъфтяваме като континент и изпълняваме водеща роля в икономиката в продължение на дълго време. По пътя си използвахме доста от собствените си природни богатства и от тези на други нации. Нашият „отпечатък”, или въздействие, върху околната среда е огромен и излиза извън границите на континента.

Движещите сили в центъра на глобализацията се очаква да оказват значително въздействие върху Европа и околната ни среда в бъдеще. Над много от тях нямаме контрол. Например световното население може да надхвърли девет милиарда души до 2050 г. и това ще окаже сериозни последици върху околната среда. В Азия и Африка населението най- вероятно ще нарасне с най-голям процент, докато само около 3 % от ръста ще бъде в най-развитите държави (в Европа, Япония, Съединените щати, Канада, Австралия и Нова Зеландия).

Предизвикателствата на околната среда, свързани с глобалните двигатели на промяната

Редица разгръщащи се тенденции оформят света. Наричаме някои от тях „глобални мегатенденции”, тъй като те преминават през социалното, технологичното, икономическото, политическото и даже свързаното с околната среда измерение. Най-важните промени включват изменящите се демографски модели или нарастващото ниво на урбанизация, все по-бързите технологични промени, задълбочаващата се пазарна интеграция, разгръщащите се промени в икономическата сила или изменението на климата.

Тези тенденции водят до сериозни последици за глобалното търсене на ресурси. Градовете се разширяват все повече и повече. Потреблението се увеличава. Светът очаква непрекъснат икономически ръст. Производството се измества към нововъзникващите икономики, които ще придобиват все по-голямо икономическо значение. Недържавните участници могат да придобият по-голяма роля в глобалните политически процеси. Също така се очакват ускорени технологични промени. Тази „надпревара към неизвестното” носи със себе си нови рискове, но и големи възможности.

Бъдещото въздействие на тези „глобални мегатенденции” върху европейската околна среда е темата на един от разделите на SOER и е в основата на „Сигнали — 2011 г”. Тези най-важни тенденции имат големи последици за околната среда по света и стопанисването ни на ресурсите в нея. В „Сигнали — 2011 г.” има раздели, озаглавени „Глобална мегатенденция на Земята до 2050 г.”, в които хвърляме поглед напред към важна тенденция и оценяваме въздействието ѝ върху европейската околна среда в бъдеще.

Не можем да кажем как точно ще изглежда или ще се усеща Земята през 2050 г. Много от тенденциите са вече добре установени. Тяхното бъдещо развитие зависи от избора ни понастоящем. В този смисъл бъдещето е в нашите ръце. Нека да избираме мъдро. Внуците ни ще ни благодарят за това.

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ