следващ
предишен
елементи

променящи се модели на заболяванията

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016
С повишената мобилност на хора и стоки, с изменението на климата и бедността се повишава и вероятността от излагане на нови, възникващи и повторно появяващи се заболявания, произшествия и нови пандемии.

Здравеопазването е от критично значение за човешкото развитие и все повече започваме да разглеждаме околната среда като основен фактор за здравето на човека. По света здравеопазването се подобри през последните десетилетия, до голяма степен паралелно с повишената продължителност на живота. Но бремето на заболяванията не е равномерно разпределено сред населението по света, като варира в зависимост пола и социалния и икономически статут например.

През следващите 50 години, глобалните здравни мегатенденции ще продължат да оказват пряко и непряко въздействие върху създаващите политиките в, в частност като подтикват към инвестиции в подготовката за борба с възникващите заболявания и пандемиите.

Защо глобалните здравни модели са важни за вас?

Въздействието върху здравето може да бъде пряко. Рисковете от излагане на нови, възникващи и повторно появяващи се заболявания, произшествия и нови пандемии нараства с глобализацията (напр. чрез пътуването и търговията), динамиката на населението (напр. миграция и застаряване) и бедността.

Все по-голямата устойчивост на антибиотици и други лекарства и пренебрегването на борбата с много от тропическите болести също са повод за загриженост в развитите и развиващите се държави.

Технологиите могат да изпълняват важна роля в подобрението на здравеопазването. Технологиите могат и да улеснят териториалното наблюдение на тенденциите в здравеопазването, като позволяват картографиране и анализ на географските тенденции на заболяванията, пропуснати досега.

Графика 2: Здравето и маларията до 2050 г.

Plasmodium Falciparum е паразит, причиняващ малария при хората. Пренася се от комари. Изменението на климата и променените условия в използването на земята водят до разпространението на комара заедно с пренасяната от него малария в нови райони. Но комарите могат и да изчезнат от районите, където са понастоящем. Районите на поява и изчезване на комарите имат почти еднакво разпределение и са почти еднакво населени (приблизително 400 милиона във всеки).

Графика 2: Здравето и маларията до 2050 г.

Permalinks

Действия към документ