следващ
предишен
елементи

нов световен ред

Смяна на език
Страница Последна промяна 23-11-2020
Световната власт се променя. Вече не само една суперсила господства над света, а регионалните властови блокове стават все по-значими в икономическо и дипломатическо отношение. С разширяването на световната взаимосвързаност и търговия, Европа ще спечели, ако може да разшири ефективността на ресурсите си и икономиката си, основана на знанието. Бъдещите промени в икономическата мощ може да означават по-слабо упражняване на световно влияние за ЕС в бъдеще. С оглед на текущите промени в световните механизми за управление растящопредизвикателство за политиката на ЕС ще бъде разработването на такива политики, които представляват ефективно европейските интереси на международната сцена.

С какво са важни глобалните промени във властта?

Когато държавите се развиват сравнително бързо, те често придобиват по-голяма икономическа мощ заради нарастващите им пазари за производство и потребление. Те могат да упражнят тази власт по време на международни преговори по икономически въпроси (като пречки пред търговията и стандарти на продуктите). Но могат да използват това влияние и в други области, включително в контекста на преговорите за околната среда.

Ресурсите, поддържащи националните икономики, влияят и върху международното равновесие на властта. Притежаването на ценни ресурси може да подобри още повече конкурентоспособността и влиянието на развиващите се икономики, особено предвид неравномерното разпределение на ресурсите по света. Например, смята се, че повече от половината от залежите на литий по света, метал от изключително значение за производството но хибридни и електрическите автомобили, се намират в Боливия.

Световната употреба на неодимиум, основен материал за много от високотехнологичните лазерни технологии, се очаква да нарасне четворно през следващите 30 години. Елементът съществува в по-голямо количество само в Китай. Ръстът на свързаните с това индустрии ще зависи почти изцяло от Китай и производствения му капацитет. Последиците ще бъдат много съществени както за държавите, притежаващи подобни ресурси, така и за икономиките, зависещи от вноса им.

Графика 1: Избрани суровини

Защо интензивната световна конкуренция за ресурси е важна за Европа? Достъпът до природни ресурси е съдбоносен фактор за европейската производствена база. Европа е сравнително бедна откъм ресурси и се налага да внася голяма част от необходимите ѝ ресурси.

За още информация вижте: „Глобални мегатенденции – интензивна глобална конкуренция за ресурси“: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Графика 1: Избрани суровини

Permalinks

Действия към документ