следващ
предишен
елементи

интензивна глобална конкуренция за намаляващите запаси от ресурси

Смяна на език
Страница Последна промяна 03-06-2016
Какние ще оцелеем в засилващата се борба за недостатъчни ресурси? Отговорът може да се крие в по‑ефективното производство и потребление на ресурсите, нови технологии и иновации и засилено сътрудничество с чуждестранните партньори.

Основно послание: Световните запаси от природни ресурси са вече на изчерпване. Едно по-голямо и по-богато световно население с увеличаващи се консуматорски възможности ще доведе до по-голямо търсене на много неща включително храна, вода и енергия. В бъдеще нарастващото търсене и спадащото предлагане може да засилят световната конкуренция за ресурси. SOER 2010: тематична оценка – потребление и околна среда

Защо ресурсите са важни?

Достъпът до ресурси е съдбоносен за всяка икономика. Тъй като Европа е относително бедна откъм ресурси, много от тях трябва да се внасят. Това е така особено предвид непрекъснатия ръст в търсенето на ресурсите, необходими за производство на много високи технологии.

Суровините (напр. минералите): повишаващият се дългосрочен недостиг на минерали и метали може да ни принуди да се обърне към източници, досега възприемани като неикономически. Разширяване на миннодобивната промишленост има своя негативен ефект върху околната среда, включително промяна на ландшафта, замърсяване на водите и създаване на отпадъци. Използването на минерални ресурси с по-лошо качество може да доведе до по‑голяма загуба на енергийна ефективност.

Природни ресурси (напр. зърнени култури): По-голямото, по-богато население, което се очаква да живее на Земята до 2050 г., предполага доста по‑голямо търсене на земеделска продукция отколкото сега. Това може да доведе до такива негативни ефекти като: загуба на природните екосистеми, увреждане на екосистемните услуги, включително въглеродния и водния кръговрат и въздействие върху снабдяването с храна.

Графика 3: Променящата се територия на земеделската земя

значително през следващите десетилетия, а с увеличаване на богатството начинът ни хранене се променя от зърнените култури към месото. Това ще доведе до фатални последици за ползването на земята и природните екосистеми.

За повече информация вж.: Глобални мегатенденции: намаляване на запасите от природни ресурси: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Графика 3: Променящата се територия на земеделската земя

Permalinks

Действия към документ