следващ
предишен
елементи

икономическият ръст, а не ръста на населението ще бъде основният двигател на потреблението

Смяна на език
Страница Последна промяна 21-03-2023
Световното население ще продължи да се увеличава през 2050 г., но по-бавно отколкото в миналото. Хората ще живеят по-дълго, ще бъдат по-добре образовани и ще мигрират повече. В някои райони населението ще се увеличи, а в други – ще намалее. Миграцията е само една от непредвидимите перспективи за Европа и света.

Защо световните демографски промени са важни за вас?

Ръстът на населението влияе върху повечето от глобалните мегатенденции. Стабилизирането на човешкото население, което се очаква през втората половина на ХХІ век, няма да реши световните проблеми, но може да подкрепи усилията към устойчиво развитие.

Нарастващото население ще увеличи използването на природните ресурси, замърсяването на околната среда и промените в използването на земята като урбанизация например. Промените в световните демографски тенденции ще имат пряко въздействие върху локалнатаоколна среда чрез изменението на климата и потреблението на ресурсите.

В Европа миграцията отвън може да компенсира частично степента на естествен упадък на европейското население и работна сила, но тя ще изисква значителни политически интервенции на регионално и национално равнище.

Дискутира се идеята, че свръхнаселеността ще бъде главната причина за криза на планетата. Въпросът не е в това, че сме прекалено много, за да може планетата да ни издържа, но по‑скоро е в това, че начинът на живот във все по-голям брой от индустриализираните икономики изисква повече ресурси, отколкото планетата може да създаде. Потреблението на природните ресурси във все повече региони се тласка повече от икономическия ръст, отколкото от ръста на населението.

Графика 4: Промяна в потреблението на средната класа

По-голяма световна средна класа през 2050 г. ще означава по-голяма покупателна способност.

В това изследване средната класа се определя спрямо равнището на консумация: Това е групата от домакинства, които изразходват между 10 и 100 долара. дневно (като паритет на покупателната способност).

За пълен списък на бележки вж.: Глобални мегатенденции: живот в градска среда: www.eea.europa.eu/soer/europe-and-the-world/megatrends

Графика 4: Промяна в потреблението на средната класа

Permalinks

Действия към документ