следващ
предишен
елементи

Изображение

Далечна снимка на Дайнс върху лед

Смяна на език
Изображение Публикуван 22-03-2010 Последна промяна 22-04-2016
Друг резултат от променящите се екосистеми е заплахата за практиката на ловуване на морски животни, основна за местната Инуит култура в Гренландия.

Permalinks

Действия към документ