следващ
предишен
елементи

Изображение

Далечна снимка на Дайнс върху лед

Смяна на език
Изображение Публикуван 22-03-2010 Последна промяна 21-03-2023
Друг резултат от променящите се екосистеми е заплахата за практиката на ловуване на морски животни, основна за местната Инуит култура в Гренландия.

Permalinks

Действия към документ