следващ
предишен
елементи

Изображение

Деца на остров Моусини

Смяна на език
Изображение Публикуван 22-03-2010 Последна промяна 22-04-2016
Ако скоро не се направят радикални промени, тези деца могат да очакват да се сблъскат с дори по-лоши въздействия от изменението на климата, когато пораснат.

Permalinks

Действия към документ