следващ
предишен
елементи
Едно ниво нагоре
 • Климатичните промени засягат сериозно населението на Сундарбан. Намираща се в устието на река Ганг в Бангладеш и Западен Бенгал в Индия, тази област е част от най-голямата делта в света. Сундарбан означава "красива гора" на бенгалски, тъй като регионът е покрит с мангрови гори. Click to view full-size image… 388.9 KB
 • Покачващото се морско равнище, по-кратките, но по-силни мусони, усилените приливи и по-честите урагани са само част от ефектите на климатичните промени, заплашващи региона и обитателите му. Click to view full-size image… 294.2 KB
 • През последните 20 години четири острова са изчезнали в морето, оставяйки 6000 души без дом. Click to view full-size image… 143.6 KB
 • Рухул Кан е загубил три къщи през последните години. Предишните му къщи са се намирали вляво на снимката, пространство, което сега е покрито с вода. Click to view full-size image… 415.1 KB
 • Базанд Яна и неговото семейство живели на остров Лохакара преди морското равнище да се надигне. На Лохакара те имали свой собствен рибарски и земеделски бизнес, но сега са принудени да работят в стопанствата на други хора. Click to view full-size image… 152.3 KB
 • Често няма помощ от правителството, а действията се предприемат локално. Хората са започнали да строят диги и бамбукови огради, за да защитят селата и нивите си от морето. Click to view full-size image… 500.2 KB
 • Увеличаващото се морско равнище носи солена вода към вътрешностите на страната, като намалява плодородието на почвата. Някои местни жители се адаптират, като използват земеделските си земи за отглеждане на риба. Други експериментират с култури, които са издържливи на солена вода. Click to view full-size image… 345.6 KB
 • Сушата е друг проблем, с които обитателите на Сундарбан се сблъскват. Не само че морската вода уврежда източниците, но има и дълги периоди без дъжд. На хората се налага да пътуват по-големи разстояния, за да съберат питейна вода за семействата си. Click to view full-size image… 135.9 KB
 • Ако скоро не се направят радикални промени, тези деца могат да очакват да се сблъскат с дори по-лоши въздействия от изменението на климата, когато пораснат. Click to view full-size image… 214.2 KB
 • Помагането на бедните общности да се адаптират към изменението на климата е глобална отговорност. Като прехвърляме знания и им помагаме финансово, ние можем да позволим на хората да останат в техните собствени региони и да намалим броя на бъдещите климатични бежанци. Click to view full-size image… 26.7 MB
 • Навсякъде по света хората трябва да търсят начини, за да се предпазят от въздействието на изменението на климата. Откъде ще идва водата ни? Ще има ли нови болести? Как ще се предпазим от екстремни метеорологични явления? Подобно на хората от Сундарбан ние трябва да започнем да се адаптираме сега. Click to view full-size image… 83.0 KB

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ