Околната среда в Европа – Състояние и перспективи 2020 г. Резюме

Смяна на език
Публикация Създаден 26-11-2019 Публикуван 04-12-2019
Cover Image
Резюме
Downloading: PDF document icon BG final.pdf — PDF document, 738 KB (756014 bytes)
Смяна на език
Публикация Създаден 26-11-2019 Публикуван 04-12-2019
Резюме

Download

Additional Files

Свързано съдържание

Новини и и статии

Състояние на околната среда в Европа през 2020 г.: неотложна промяна на посоката, за справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, обрат в процеса на влошаване и осигуряване на бъдещ просперитет Европа няма да постигне своите цели за 2030 г. без да предприеме спешни действия през следващите 10 години, за да се справи с тревожния темп на загуба на биологично разнообразие, което ще увеличи въздействието на изменението на климата и свръхпотреблението на природни ресурси. В последния доклад за състоянието на околната среда на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), публикуван днес, се посочва, че Европа е изправена пред безпрецедентни по мащаб и неотложност предизвикателства, свързани с околната среда. В доклада обаче се посочва, че има основание за надежда, на фона на повишената информираност на обществеността относно необходимостта от преминаване към устойчиво бъдеще, иновациите в технологиите, увеличаващите се обществени инициативи и засилването на действията на ЕС, като например Европейски зелен курс.

Related briefings

Свързани публикации

Вижте също

Действия към документ
категории: