Публикации

Смяна на език
Promotion изтекло
This content has been archived on 08-12-2015, reason: Content is outdated
В този раздел ще намерите всички доклади, изготвени от ЕАОС. Той включва доклади за състоянието на околната среда, тематични и технически доклади, брифинги и корпоративни документи.
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100